Gotik eserleri ve tarzı seviyor musunuz?

Dalinlivotka
Gotik eserleri ve tarzı seviyor musunuz?
Günümüzde sadece giyim tarzı olarak algılansa da Gotik sanatı 12. yüzyılın ikinci yarısında Latin sanatına bir tepki olarak Romanesk sanatının değişmesiyle ortaya çıkmıştır.
Gotik eserleri ve tarzı seviyor musunuz?
Gotik eserleri ve tarzı seviyor musunuz?
Gotik eserleri ve tarzı seviyor musunuz?
Gotik eserleri ve tarzı seviyor musunuz?
Gotik eserleri ve tarzı seviyor musunuz?
Duomo di Milano
Güncellemeler:
2 gü
Duomo di Milano 2. nin altında yazılıydı lakin paylaşınca değişmiş
Gotik eserleri ve tarzı seviyor musunuz?
10
2
Görüşünü yaz