Neden Hristiyanlığı kabul eden Türkler benliklerini kaybederken, İslamiyet'i kabul eden Türkler benliklerini korumuşlar acaba?

Liseden beri merak ettiğim bir soru bu ve bu gün yine aklıma geldi.

Biliyorsunuz ki ilk Türk devletleri ya Göktanrı dinine ya da Şamanizm gibi inanışlara inanıyorlardı. Daha sonra göçlerle, yeni tanıştıkları devletlerle birlikte din değiştirenler oldu.

Uygurlar ilk din değiştiren Türk devletiydi ve Maniheizm dinini (putperestlik gibi) seçtikten sonra yıkıldılar ve asimile oldular.

Bulgarlar, Hazarların baskısıyla ikiye ayrılarak Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları'nı oluşturdular. Tuna Bulgarları Hristiyanlığı seçerek asimile olurken, İtil bulgarları İslamiyeti seçerek şu anki Kazan Tatarlarının ataları oldular.

Aynı şekilde Macarlar da Hristiyanlığı seçerek Türklük özelliklerini kaybetmişler.

Karluklar islamiyet'i ilk kabul eden Türk boyu olarak biliniyor ve Yağmalar, Çiğiller ile birleşerek ilk Türk-İslam devleti olan Karahanlı Devletinin kurulmasında etkili olmuşlardır. Bu günkü Türkistan'da yaşayan Türkler Karlukların torunlarıdır.


Oğuzlar da aynı şekilde İslamiyet'i seçtiler ve Türkiye'deki çoğu insan da onların torunu zaten.

Neden Hristiyanlığı ve başka dinleri kabul eden Türkler benliklerini kaybederken, İslamiyet'i kabul eden Türkler benliklerini korumuşlar acaba?
Neden Hristiyanlığı kabul eden Türkler benliklerini kaybederken, İslamiyeti kabul eden Türkler benliklerini korumuşlar acaba?
Neden Hristiyanlığı kabul eden Türkler benliklerini kaybederken, İslamiyet'i kabul eden Türkler benliklerini korumuşlar acaba?
6
1
Görüşünü yaz