Game of Thrones'un bitmeye yanaştığı şu günlerde çok faydalı coğrafi ve tarihi bilgiler

Aslında burada deli gibi yerdiğim bir yapımdır Game of Thrones, sebebi hem kitaplarla taban tabana zıt gitmesi ve George R. R. Martin'in muhteşem serisini amerikalılar için aptalca bir Hollywood klişesine çevirmesi ve artık kendi içinde bile iyi olmamasıdır.

Lakin adetim olduğu üzre, üzerine Bence yazmayı da ihmal etmek istemem.

İşbu Bence'de Game of Thrones denen dizide yokmuş gibi davranılan, batı merkezciliğin dik alası yapılarak aslında daha enteresan bir yer olmasına rağmen gözardı edilen Essos'a değineceğiz.

Çoğunluk artık Westeros'u ve tarihi konusunda kabaca bilgi sahibi sayılır. Yok efendim Children of the Forest vardı da, ilk insanlar geldi de bunlarla savaştı da, Ak Yürüyenler geldi ve insanlar ile çocuklar bunları püskürttü de şeklinde.

Bilmeyenler şu linkten öğrenebilirler.

Ancak genelde göz ardı edilen bir diğer kıta var. Essos! Westeros'dan çok daha büyük ve nasıl Ortaçağ Avrupası Asya'daki medeniyetlerin yanında son derece küçük ve gelişmemiş küçük derebeyliklerden ibaretse, Westeros da Essos'a oranla böyledir

Şu kıtaya bir bakın. Aslında bildiğin Asya'dan aparma
Şu kıtaya bir bakın. Aslında bildiğin Asya'dan aparma

Westeros genelde küçük krallıkların ve onların lordlarının çatışmalarına sahne olmuş bir yerdir. Yapısı genelde Avrupa tipi küçük krallıklara benzer.

Essos ise Westeros'u tükürüğünde boğacak imparatorluklar görmüş geçirmiştir. Zaten Essos'dan gelen Targaryen ailesi bir sene kadar bir sürede Westeros'u Dorne hariç komple fethetmeyi başarmıştır. Dorne da Rhoynar etkisiyle dayanmıştır bu fetih hareketine.

Adanın Doğu bölgeleri pek bilinmiyor. Bone Mountains(Kemik Dağları) sıradağlarının doğusunda kalan bölgeye Westeros'dan gidip de geri dönen bilgin az.

Bilinenler Çin'e benzer bir imparatoluk olan Yi-Ti isimli bir coğrafyanın olduğu, daha da doğuda Asshai ve Gölge Diyarları'nın olduğu ve bir takım garip halkların uç kısımlarda yaşadığı.

Yazar bu bilgileri oluştururken, aslında Karanlık Çağ Avrupası'nın dünya konusundaki cahilliğinden ilham almış. Tıpkı o devrin Avrupalıları gibi, Westeroslular da Essos hakkında taraflı, eksik ve genelde kompleksli bir yaklaşıma sahipler.

Kıtanın batı yakasını ise iki büyük imparatorluk şekillendirmiştir. 5000 yıl kadar öncesine kadar dünyanın süper gücü olan Ghiscari İmparatorluğu ve ejderhaları keşfettikten sonra bu imparatorluğu alaşağı eden Valyria

Haritada kırmızı ile işaretlenmiş bölge Ghiscari imparatorluğu ve kolonileridir. Hemen Batı'da Valyria yarımadası göze batar.
Haritada kırmızı ile işaretlenmiş bölge Ghiscari imparatorluğu ve kolonileridir. Hemen Batı'da Valyria yarımadası göze batar.

Ghiscarilerin simgesi harpy'dir. Valyria'nın yükselişinden sonra eski imparatorluğun kuvvetli olduğu şehirlerde halen daha kör topal da olsa gelenekleri devam etmiştir. Bu şehirlerin en büyükleri Köle Körfezi'nin doğu yakasında kuzeyden güneye doğru konumlanmış Meereen, Yunkai ve Astapor'dur.

Daenerys Targaryen tamamen köleciğe dayalı işleyen bu medeniyeti yıkmak için uğraşmıştır.

Lakin hikayenin geçtiği olaylardan 5000 yıl kadar önce, Yaz Diyarları olarak bilinen volkanik bir yarımadada çobanlık yapan bir kavim, volkanların içinde büyük bir keşif yapar. Ejderhalar!

Ejderhalar ile birlikte büyük bir büyü gücüne de erişen Valyria, özellikle taşı büyüyle şekillendirip şehir kurmuştur
Ejderhalar ile birlikte büyük bir büyü gücüne de erişen Valyria, özellikle taşı büyüyle şekillendirip şehir kurmuştur

Teknik olarak ejderhaların kökeninin Valyria olduğu düşünülmüyor. Essos'un en doğusunda bulunan Ashaai şehrinin ötesindeki Gölge Diyarları'ndan geldikleri biliniyor. Zaten Daenerys Targaryen'a da oraladan getirilen ejder yumurtaları verilmişti. Lakin bir şekilde, bu volkanların içinde kan büyüleri ile ejderhaları kendilerine bağlayan, bu ejderhaların büyüye olan bağıntıları ile kendilerini birleştiren çoban Valyrialılar, hızla güçlenip muazzam bir devlet kurdular

Ghiscariler ile çatışamaları da bu sayede geldi. Düzenli ordu, bronz zırh, kısa kılıç, uzun kargılar ve disiplinle donatılmış Ghiscari orduları, ejderhalar ve büyülerle desteklenmiş Valyria ordularına 5 kere ard arda yenildi. Valyria Ghiscari İmparatorluğu'nu tarihe gömdü, Köleler Körfezi karlılığı dolayısıyla kendi haline bırakılsa da Ghis ve kalan bütün imparatorluk şehirleri talan edildi. Kızıl-kara saçlı, son derece kendine has görünüşü olan Ghis halkı da bir daha hiçbir zaman o büyük ihtişamlı günlerine ulaşamadı.

Bakınız piramitleriyle tipik bir Ghiscari şehri. İşbu şehir Meereen'dir.
Bakınız piramitleriyle tipik bir Ghiscari şehri. İşbu şehir Meereen'dir.

Bu büyük imparatorluğu yıkıp artık kıtanın yeni süper gücü haline gelen Valyria, Kıta'nın batısına doğru genişleyip Essos'un batıdaki devasa topraklarına kendisine bağlı şehir-devletleri kurar. Delikanlılar delikanlısı Oberyn Martell, bu kavimlerin en önemlisi olan Rhoynar soyundan gelir. Rhoyne prensesi Nymeria, Valyria zulmünden gemilerle kaçıp Dorne'a çıkmış Martell Hanesi ile evlilik yapıp Dorne'u şahsına münhasır bir krallık haline getirmiştir.

Essos bu devirde hiç olmadığı kadar gelişir, Valyria hiçbir zaman tek bir kişinin yönetimindeki bir imparatorluk olmamıştır. Valyria kendine Freehold(Hür diyar) derdi, çok sayıda asil ailenin idaresindeki büyük bir güçtü Valyria.

Kıta'nın batısında bunlar olurken, doğusu tüm bu olaylardan azade, sadece tüccarların gemileri ve bazı kaşiflerin merakla yaptığı ziyaretler aracılığıyla birbirine bağlanan bir yapıdaydı.

Kızıl Çöl'ün öbür ucunda Dünya'nın geri kalanına sadece ticaretle bağlı olan, kendi içine kapalı Qarth isimli bir şehir vardır.

Bu bölgenin kadınları kitapta bir memesi açık gezer
Bu bölgenin kadınları kitapta bir memesi açık gezer

Essos'un bozkırlarında bizim moğollara benzeyen Dothrak kabileleri yaşardı. Kemik dağlarının ardında ise dothraklar gibi bir başka kavim olan Jhogos Nai yaşar. Buralara Kayakayanaya denir.

Game of Thrones'un bitmeye yanaştığı şu günlerde çok faydalı coğrafi ve tarihi bilgiler
Haritanın en batısındaki dikine sıradağların hemen ardında Vaes Dothrak ve Dothrak denizi vardır

Jhogos Nai'nin doğusundaki bozkırlarda bir yığın pek bilinmeyen vahşi yaratık ve kabile vardır. Bunlar büyü ve efsunlarla batıdaki topluluklardan çok daha fazla haşır neşirdirler ve genelde özellikle Westeros ahalisi tarafından hoşlanılmaz bunlardan.

En Doğu'da, medeniyetin en mistik şehri vardır: Asshai

Asshai işbu körfezdeki yarımadanın burnundadır
Asshai işbu körfezdeki yarımadanın burnundadır

Asshai son derece tekinsiz bir yer olarak bilinir. Geri kalan hiçbir şehir, krallık veya bölgeye benzemez. Asshai büyü üzerine ayaktadır. Şehirde yaşayan herkes ne kadar karanlık olsa da her türlü büyüyü tecrübe etme imkanına sahiptir. Şehir simya ve madencilik alanında çok büyük güçlere sahip olduğundan aşırı zengindir. Volantis'den gemiyle çıkıp, başına bir müsibet gelmeden Köle Körfezi, Qarth, Yi-Ti ve Asshai'ye bir yolculuk yapıp dönebilen her kaptanın on ömür boyunca yetecek kadar zenginlik kazanabileceği söylenir.

Asshai aynı zamanda serideki hikayenin en önemli temelinden biridir.

Şehir hakkında bilgi az, en bilinen şey ışığı soğuran taşlardan yapılı olduğu
Şehir hakkında bilgi az, en bilinen şey ışığı soğuran taşlardan yapılı olduğu

ASOIAF evreninde büyü hiçbir fantastik eserdeki gibi rastgele, mistik bir havada değildir, kimya, simya, vesaire bir sürü etmenle birleştirilmiştir.

Seri boyunca iki türde büyücülük örneğine rast geliriz, biri Westeros'daki Children of Forest'in kültürü ve Ak Gezenler ile ilintili, doğada yaşayan canlılarla birlik olma, doğayı hareket ettirme şeklindeki büyülerdir. Bu tür büyülerle ilintili olanlar genelde genetik olarak, veyahut ölümün kıyısında oldukları durumlarda bunu kazanırlar. Kitaplarda sadece Bran Stark değil kurdu olan bütün stark çocukları wargdır. Bu büyü türü tuhaf bir biçimle ölümle ilintilidir. Ölüler diyarı ile ilişkisi olduğu Patchface isimli karakter incelenirse anlaşılabilir, her büyücüsü ölüme yakın bir anda bu büyüyü kullanmayı öğrenebilir. Ak Gezenler de aynı Bran'in canlılara yaptığı gibi ölüleri kontrol etmektedirler.

 Ağaçlar ve kökler aracılığıyla zaman boyunca olmuş ve ölmüşe bile erişebilen büyü.
Ağaçlar ve kökler aracılığıyla zaman boyunca olmuş ve ölmüşe bile erişebilen büyü.

Kan ve Ateş temelli, kurban prensibine dayanan doğu büyüsü
Kan ve Ateş temelli, kurban prensibine dayanan doğu büyüsü

Bir de Asshai kökenli büyüler vardır. Bunlar ise ateş ve kan üzerine kurulu, kurban merasimleri, çeşitli ayinler gerektiren, genelde yaşamı tüketen ve güç karşılığında çok somut bir bedel ödeten büyü türleridir. Bu büyülerin etkisi çok daha güçlüdür. Daha tehlikeli ve karanlık işlerde kullanılabilirler. Melisandre bu büyü türüyle Balon Greyjoy, Robb Stark ve Joffrey Baratheon'un ölümünü ayarlamıştır. Ayrıca Daenerys, üç kurban verdiği bir ritüel ile üç ejderha canlandırmıştır. Bu büyü türünde her daim hayat ve yaşam vardır. Ateş de çok önemli bir etmendir.

Valyrialılar ejderhaları kan büyüleri ile kendilerine bağlarlardı, ejderhaların Asshai'nin ardındaki topraklarda ortaya çıktığı biliniyor.


Melisandre'nin tanrısı R'hollor da Asshai'de ortaya çıkmış bir külttür.

Melisandre'nin kitaptaki tasviri kabaca budur. Gözler bile kırmızı
Melisandre'nin kitaptaki tasviri kabaca budur. Gözler bile kırmızı

Benim çeşitli araştırmalardan sonra teorim şudur. Ejderhalar, muhtemelen spesifik bir amaç için Valyria halkına verildi. Asshai'deki belirsiz bir güç veya güce sahip birileri Valyria'yı yaklaşacaklarını bildikleri felakete karşı ateşin savaşçıları olarak seçti. Ateş ve Kan büyülerini de Valyria halkına öğrettiler ve Valyria bu iki etmenle büyük bir medeniyet oldu. Targaryen Hanedanı'nın mottosu bile 'Ateş ve Kan' idi.

Lakin Valyria zamanla bu yoldan sapıp, her yere dominasyon kuran, büyü ve yıkımı başka insanlara hakimiyet kurmak için araç haline getiren bir medeniyet haline gelince Büyük Felaket'i onların üzerine yolladılar ve geriye her ne hikmetse felaketten 11 yıl önce bir rüyada olacakları görüp oradan kaçmış olan Targaryen Hanesi sağ kaldı.

Azor Ahai'nin yeniden geleceğine dair kehanetlerin en eski metinlerde yazılı olduğunu Melisandre her daim söylemektedir.

Azor Ahai'nin bu büyük kavim içinden çıkacağını gören Asshaililer Valyria'yı büyük bir kudrete kavuşturmak istemiş de olabilirler.

Hikayenin ismi Buz ve Ateşin Şarkısı.

Asshai, yaşayanların ve yaşamın en derin gücüne erişmiş bir kavmin sembolü.

Starklar ve onların bağlı olduğu kan ise ölümün, ölüm tanrısının ve Ak Gezenlerin bağlı olduğu bir güç.

Bütün hikaye Dünya'nın iki yakasındaki bu iki gücün çatışması üzerine kurulu gibi görünüyor.

Game of Thrones'un bitmeye yanaştığı şu günlerde çok faydalı coğrafi ve tarihi bilgiler
0
1
Görüşünü yaz

Senin görüşün nedir?

Senin görüşün nedir?

Kızlar & Erkekler Ne Diyor

01
 • Köktürk

  Çok iyi bir araştırma yapmışsın gayet bilgilendirici olmuş. George R. R. Martin güzel bir evren yaratmış.

  • Kitapları yeniden okuyorum su sıralar. İlk başta gereksiz ve ortamı gerisin diye koyuldugunu düşündüğüm Patchface'i biraz araştırın a olayın aslında bayağı dualist olduğunu farkettim

   Essos kesinlikle daha enteresan şeylere gebe.

   Bak ak gezenlerin olduğu yer lands of always winter, ejderhalar lands of always summer diye bir yerde piyasaya cikiyor

  • Hepsini Göster
  • Köktürk

   Benim ingilizcem o kadar iyi olmadığından çevirisi okuyorum çeviride buharsaçlı olarak geçiyor.

  • Bu çevirilerin kalitesi cidden düştü sanırım, tez çalışması hüviyetindeki kitaplar dışındaki herşeyin Türkçe çevirisi rezalet bizde.

   Bu konuda Lord of the Rings'in muazzam çevirisine yanaşan pek yok gibi

Kendi cinsiyetinde ilk görüşü sen paylaş ve
1 Xper puan fazladan kazan!

Yükleniyor...