Şahsınıza yapılan eleştiriler doğru ve yerinde eleştiriler olsa bile, yanlış uslup ile işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor mu?

BirTutamAşkk
-Şahsınıza yapılan eleştiriler doğru ve yerinde eleştiriler olduğu için tepki göstermenin yersiz olduğunu düşünürken, yanlış uslup işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor mu?
Şahsınıza yapılan eleştiriler doğru ve yerinde eleştiriler olsa bile, yanlış uslup ile işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor mu?
#BirTutamAşkk #Doğrueleştiri #Yanlışuslup
Güncellemeler:
+1 yıl
Üslup*
Şahsınıza yapılan eleştiriler doğru ve yerinde eleştiriler olsa bile, yanlış uslup ile işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor mu?
19
16
Görüşünü yaz