Özgür iradeye sahip insanlar mı, baskı altında yaşayan insanlar mı daha çok suç işlemeye meyillidir?

Bayanmasochist
Özgür iradeye sahip insanlar mı, baskı altında yaşayan insanlar mı daha çok suç işlemeye meyillidir?
İnsanın isteme ve karar verebilme özgürlüğüne "özgür irade" denir.. Birde baskı altında yaşamak vardır. Kişinin tutsak olduğu, düşüncelerini dile getiremediği ya da eylemlerini gerçekleştiremediği bir baskı. Bu baskı toplumsal olabilir. Belki dini inançlarımızın getirdiği düşüncelerden dolayı oluşabilir. İki insan düşünelim. Biri kararlarını kendisi alıp dilediği gibi yaşayabiliyor. Diğeri ise sürekli baskı altında. Düşüncelerini dahi bastırmak saklamak durumunda kalıyor.
Hangisi suç işlemeye daha meyillidir? ✨
Özgür iradeye sahip insanlar mı, baskı altında yaşayan insanlar mı daha çok suç işlemeye meyillidir?
9
12
Görüşünü yaz