Ne için Nelerden vazgeçtiniz?

gecekusum3434


Ne için nelerden

vazgeçtin!!!

"Neler dururken

sen neyi seçtin?
Ne için Nelerden vazgeçtiniz?
5
6
Görüşünü yaz