Size yapılan hangi davranışı yutamazsınız?

Haksızlığı mı, yalanı mı, şiddeti mi, aşağılanmayı mı?
-Görmezden gelemeyeceğiniz davranışlar neler?
Size yapılan hangi davranışı yutamazsınız?
#Congruent
Size yapılan hangi davranışı yutamazsınız?
17
27
Görüşünü yaz