"20 Ekim Dünya Karizma Günü" 😎 Sizce "karizma" nedir?

😎 “Karizmayı tanımlamak zordur ama insan karizmatik birisini gördüğünde hemen anlar.”

📌 KARİZMA KELİME KÖKENİ : "İngilizce charisma "sevgi ve hayranlık kazanma yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen charisma sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1922 Max Weber, Alm. sosyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca χárisma χάρισμα "zarafet, lütuf, güzel davranış" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χairō χαιρω "sevinmek, sevinç duymak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hint-Avrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gher- "sevmek" biçiminden evrilmiştir."

😎 "Statü, unvan, güzel ya da yakışıklı olmak insanları etkilese de, herkes bunların geçici olduğunu bilir ama karizma kalıcıdır; karizmatik insanların ışığı hiç sönmez, Bu nedenle karizma, kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir güçtür. Çoğu insan için arzulanan, imrenilen bir özelliktir."

😎 Karizmatik insanlar:

📌 Özgüvenli,

📌 Kendi duyguları ve içinde bulundukları ortam hakkında yüksek farkındalıkları olan,

📌 Pek çok durumda “olması gerekenle” ilgili güçlü fikirleri olan,

📌 Kendilerine özgü bir heyecan ve coşkuya sahip,

📌 Etkili ve güzel konuşan insanlardır.

😎 "Karizmatik olmak alçakgönüllü olmakla çelişmek zorunda değildir. Bir insan karizmatik ama aynı zamanda alçakgönüllü olabilir. Bunu başaran liderler, hem etkileyici hem de başarılı ve ilham verici olurlar. Karizmatik liderler, kendilerini daha kolay anlatır, daha rahat ilişki kurar ve insanları daha kolay etkilerler. Bu özellikler; bilgi, yetkinlik ve etkili karar almayla birleştiğinde sadece sahibine şöhret ve itibar değil herkese iyilik ve refah getirir." #alıntı


🍀 #Vildan1903 🏁
20 Ekim Dünya Karizma Günü 😎 Sizce karizma nedir?
"20 Ekim Dünya Karizma Günü" 😎 Sizce "karizma" nedir?
17
2
Görüşünü yaz