📠"10 Eylül 1855 Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı"🕊Haberleşmek için, hangi "uygulamayı" tercih ediyorsunuz?📱?

📱Arayarak, WhatsApp, mesajlaşma vb. Hangisi? 🤔

📠Osmanlı Devleti'nde ilk telgraf hattının kurulması📠

"Osmanlı Devleti'nde ilk telgraf hattı, Sivastopol yakınındaki Baklava'dan Varna'ya, oradan da İstanbul'a uzatılan deniz hattıdır. Bu telgraf hattı 1855 senesinde Kırım Savaşı'nda kullanılmış ve çok büyük faydaları görülmüştür. Telgraf hatları kısa zamanda bütün Osmanlı İmparatorluğuna tesis edildi. İlk hattın açılmasından 15 yıl sonra, 1870'te imparatorluktaki telgraf hatlarının uzunluğu 35059, 1875'te 37643 kilometreyi buldu. Bu tarihte Osmanlı ülkesi telgraf hatlarının uzunluğu bakımından dünya devletleri arasında beşinci geliyordu.1855'ten sonra telgraf bölükleri kurulmuş ve telgrafla haberleşme geniş çapta kullanılmaya başlanmıştır. İlk Telgraf Müdürlüğü'ne de 29 Mart 1855'te Billurîzâde Mehmed Bey atanmıştır. Önceleri sadarete bağlı olan müdürlük, 1870'te Posta Nezareti'yle birleşti ve Posta ve Telgraf Nezareti adı altında Dâhiliye Nezareti'ne bağlandı.

Başlangıçta telgrafçıların hemen tamamı ülke dışından getirtilmişti. Kendi telgrafçılarımızı yetiştirmek amacıyla 1861'de istanbul'da Gülhâne Parkı karşısında ilk telgraf okulu açıldı. Burada yetişen telgrafçılarımız önemli hizmetlerde bulundular." #alıntı


🍀 #Vildan1903 🏁
📠
Arayarak
A seç
WhatsApp
B seç
Mesajla
C seç
Diğer...
D seç
Cinsiyetini ve yaşını belirt, oyunu kullan:
KızımErkeğim
📠"10 Eylül 1855 Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı"🕊Haberleşmek için, hangi "uygulamayı" tercih ediyorsunuz?📱?
10
2
Görüşünü yaz