Suç işleyen aile fertlerinizin yakalanmasına engel olur musunuz?

ABD’de üç yaşındayken babasının annesini öldürmesine tanık olan ancak kimseyi inandıramayan Aaron Fraser, 26 yıl sonra cinayeti ispatladı. Evin bahçesinde annesinin kemiklerini bulan Fraser, babasını ömür boyu hapse mahkum ettirdi.
Suç işleyen aile fertlerinizin yakalanmasına engel olur musunuz?

Bizdeki Duruma Bakacak Olursak;

Türk Ceza Kanununda; "Madde 283 - (1) Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkân sağlayan kimse, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(...)
(3) Bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi hâlinde, cezaya hükmolunmaz." kuralı yer almaktadır.

Kanuna göre, anne baba, eş, kardeş gibi bazı aile fertlerinin işlediği suçlardan dolayı yakalanmama ve tutuklanmama gibi bazı imkanlar sağlayan kişi cezalandırılamıyor.
Suç işleyen aile fertlerinizin yakalanmasına engel olur musunuz?
8
3
Görüşünü yaz