4 gün önce

Merkezden, Hazineye para aktarılması hakkında yasa hazırlanıyor. Siz bu yasayı nasıl değerlendiriyorsunuz?


Merkez Bankası’nın (MB) ihtiyat akçesinin Hazine’ye aktarımını ve enerji şirketlerinin borçlarının yeniden yapılandırılabilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba yasa hazırlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçenin daha fazla bozulmaması için MB’nin 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planladığı bildirilmişti.
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümet seçimden önce özellikle ekonomi alanında yoğunlaşan acil ve öncelikli konuları yasalaştırmayı hedefliyor.

“(Torba yasada) Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin Hazine’ye devrini de içeren yasal düzenlemenin de yer alması bekleniyor” denen habere göre, teklifin çalışmaları aşamasında tüm kurum ve bakanlıklardan öncelikle yasalaşması gereken düzenlemeleri bildirmeleri istendi.

MB’den bütçeye aktarım yapılması için yasal altyapı gerektiği, MB yönetiminin de bunu özellikle istediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir toplantıyla son şekli verilecek torba yasanın genişliği, bakanlıklardan gelen taleplere göre netleşecek.

Bütçenin daha fazla bozulmaması için
Merkezi yönetim bütçe açığı, harcamalardaki artış trendinin giderleri tetiklemesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın gelirlere negatif etkisiyle yılın ilk dört ayında yüzde 135.1 artışla 54.5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda, özellikle de benzer ülkelere kıyasla, en güçlü olduğu alanların biri olan bütçe dengesi kısmen bozulmaya başladı. Bozulma bugüne kadar atılan birçok adımla belirginleşti.
Merkezden, Hazineye para aktarılması hakkında yasa hazırlanıyor. Siz bu yasayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Merkezden, Hazineye para aktarılması hakkında yasa hazırlanıyor. Siz bu yasayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
3
12
Görüşünü yaz