Hostes olmak için ne şartlar gerekir?

Gizli Üye
hostes olmak için ne şartlar gerekir herhangi bir üniversite okunur mu?
Hostes olmak için ne şartlar gerekir?
3
3
Görüşünü yaz