İletişimde üslûbunuza ne kadar dikkat ediyorsunuz?

“İlim bil, irfan bil, söz bil.
İkram bil, kural bil, doyum bil.
Usûl bil, âdâb bil, sınır bil.
Yol bil, yordam bil.
Hal bil, ahval bil, gönül bil.
Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.
Mert ol, yürekli ol.
Kimsenin umudunu kırma.”

(Şeyh Edebali)
İletişimde üslûbunuza ne kadar dikkat ediyorsunuz?
İletişimde üslûbunuza ne kadar dikkat ediyorsunuz?
14
12
Görüşünü yaz