Sizce ülkemizde karma eğitim mi olmalı yoksa tek cinsiyetli eğitim mi?

Sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünyada uygulamaya koyulan karma eğitimin olumsuz sonuçları, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya aynı çatı altında ayrı sınıflarda eğitim görmeleri şeklinde tanımlanabilecek tek cinsiyetli eğitimi yeniden bir alternatif olarak düşünmeyi mümkün kılmıştır. Avrupa, Amerika ve Avustralya`da tek cinsiyetli eğitime doğru bir yöneliş bulunmaktadır. Bu kıtaların ülkeleri, vatandaşlarının tek cinsiyetli eğitim talepleri karşısında bu okulların açılmasını kolaylaştırmakta ve bu ülkelerde tek cinsiyetli eğitim veren okullar giderek yaygınlaşmaktadır. ABD`de sadece kızların devam ettiği üniversitelerin yarıya yakını kiliselere ve dinî cemaatlere aittir. Yüzlerce kız üniversitesi ve kız koleji bulunan ABD`de, kız okullarının akademik başarısı, bu okullara yönelik yoğun bir talebin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Karma eğitimin okullarda birçok soruna yol açtığını tespit eden Amerikan yönetimi, kız ve erkek öğrencilere ayrı sınıflar açılmasını teşvik etmektedir. Yapılan araştırmalar, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya ayrı sınıflarda eğitim görmelerinin öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, taciz ve gebelik gibi olumsuzlukların asgari düzeye inmesini sağladığını göstermektedir. 2001`de ABD Senatosunda oy birliğiyle kabul edilen “Hiçbir çocuk geride kalmasın” tasarısıyla devlet okullarında gönüllülüğe dayalı tek cinsiyetli eğitim verilmesinin önü açılmış ve bu okullara kamu fonlarından faydalanma imkânı verilmiştir. Peki sizce ABD, Avrupa ve Avustralya'da yaygınlaşan tek cinsiyetli eğitim ülkemizde de yaygınlaştırılmalı mı yoksa yaygınlaştırılmamalı mı? Size göre karma eğitimin mi olumlu yönleri daha fazladır yoksa tek cinsiyetli eğitimin mi?
Sizce ülkemizde karma eğitim mi olmalı yoksa tek cinsiyetli eğitim mi?
Güncellemeler:
1 ay
💎💎
Sizce ülkemizde karma eğitim mi olmalı yoksa tek cinsiyetli eğitim mi?
20
10
Görüşünü yaz