Türkiye'nin eğitim ortalaması ne düzeydedir?

Türkiye eğitim ortlaması yüksek mi?
Yoksa düşük mü?
Türkiye'nin eğitim ortalaması ne düzeydedir?
39
17
Görüşünü yaz