İskambil kağıtlarındaki simgelerin ne manaya geldiğini biliyor musun?

Tersy
İskambil kağıtları
İskambil kağıtları
#iskambil #tersy
Sorunun cevabı aşağıda :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ilk iskambil kağıtlarının yapıldığı dönemlerde, Fransa'da dört sınıf vardı ve iskambil kağıtlarındaki kupa, maça, karo ve sinek bu dört sınıfı temsil ediyordu. kupa bir kalkanı andıran şekli ile asil sınıfı ve kiliseyi, maça bir mızrağın ucunu çağrıştıran şekli ile orduyu, karo ticari deniz işletmelerinin eşkenar dörtgen kiremitlerinden esinlenerek orta sınıfı, sinek ise yonca yaprağına benzeyen şekli ile köylüyü temsil ediyordu.
İskambil kağıtlarındaki simgelerin ne manaya geldiğini biliyor musun?
6
7
Görüşünü yaz