"Yalnızlık" sizin için ne anlam ifade ediyor?

Hâmuş0094
Tercih edilmiş kaliteli bir yalnızlık, bilene yük değil zevktir. Kasteddiğim şey, karşı cinsi hayatının merkezine koyma mes'elesi değil. Çok daha geniş bir kavram bence. Zaten insan evvelâ kendine yetebilmeli...
Uzun uzun yazardım ya sessiz kalmayı seçeceğim.

Genel mânâda sizin için "yalnızlık" nedir?
"Yalnızlık" sizin için ne anlam ifade ediyor?
16
5
Görüşünü yaz