Hasteneye gelen her genç doktorda neden hemşireler yolludur inancı var?

Elististyıldız
Hep kafalarını buna kurmuşlar
Güncellemeler:
1 ay
Herkes farklı kafalarda
Hasteneye gelen her genç doktorda neden hemşireler yolludur inancı var?
38
7
Görüşünü yaz