Marabalar... Yavuklum beni terk etmiştir. Ne yapmalıyım?

Beşik kertmem yüzünden yavuklum beni terk etmiştir. Beni 30 goyuna memet ağanın ogluna verdiler. Ne yapmalıyım?
Marabalar... Yavuklum beni terk etmiştir. Ne yapmalıyım?
6
1
Görüşünü yaz