Çocuklar için biyolojik çeşitlilik önemli mi?

Gizli Üye

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bu kapsamda biyolojik çeşitliliğin ne olduğunu ve çocuklar için önemine dair bilinmesi gereken beş konuyu paylaştı:
Biyolojik çeşitlilik; bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar gibi tüm canlıları, bunların oluşturdukları ekosistemleri ve içinde yaşadıkları alanları ifade eder.

Biyolojik çeşitlilik üç öğeden oluşur. Bunlar tür çeşitliliği, genetik çeşitlilik ve ekolojik olaylar çeşitliliğidir. Tür çeşitliliği, farklı türlerin çeşitliliği anlamına gelirken, genetik çeşitlilik de bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroorganizmalarda bulunan genlerin çeşitliliğini ifade eder. Ekolojik olaylar çeşitliliği ise dünya üzerinde var olan tüm farklı yaşam alanlarını kapsar.
Biyolojik çeşitlilik insan sağlığı ve esenliği, ekonomik refah, gıda güvenliği ve güvencesi açısından büyük öneme sahiptir. Ayrıca tüm insanlar ve toplumlar için hayati olan diğer alanlarda da önemli bir yere sahiptir.

Doğadaki organizmalar, ekosistemler ve ekolojik süreçler bize oksijen ve temiz su sağlar ve havanın temizlenmesine yardımcı olur. Tüm bunlar aynı zamanda bitkilerin büyümesine olanak tanıyarak bize birer besin kaynağı olur. Bitkileri yiyen zararlı böcekleri ve bitki hastalıklarını kontrol altında tutar. Ayrıca sel gibi doğal afetlerin ve iklim krizlerinin meydana gelme riskini azaltır.
Çocuklar için biyolojik çeşitlilik önemli mi?
Çocuklar için biyolojik çeşitlilik önemli mi?
1
3
Görüşünü yaz