Otoriter mi, demokratik mi; ihmalkâr mı, izin verici mi? Sizin ebeveynlik tarzınız hangisi?

SSelvi
Ebeveynlik tarzlarının çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerini araştıran uzmanlar, dört temel ebeveynlik stilini ortaya koyuyor. Bunlar :

1. Otoriter ebeveyn
Otoriter mi, demokratik mi; ihmalkâr mı, izin verici mi? Sizin ebeveynlik tarzınız hangisi?
Baskıcı ebeveynlerin çok katı kuralları vardır. Çocuklardan bu kurallara uymalarını beklerler. Aksi takdirde çocuğu cezalandırma yöntemine başvurabilirler.

2. Demokratik ebeveyn
Otoriter mi, demokratik mi; ihmalkâr mı, izin verici mi? Sizin ebeveynlik tarzınız hangisi?
Bu tip ebeveynlerin de kuralları vardır fakat kuralların altında yatan sebepleri çocuklara açıklarlar. Pozitif bir disiplin anlayışları vardır. Çocuğun olumlu davranışlarını takdir edip ödüllendirebilirler.

3. İzin verici ebeveyn
Otoriter mi, demokratik mi; ihmalkâr mı, izin verici mi? Sizin ebeveynlik tarzınız hangisi?
Bu ebeveynler çocukların bütün ihtiyaçlarına karşılık vermezler, herhangi bir kural koymazlar ve genelde bu ebevenylerin çocuklarından beklentileri düşüktür. Sadece ciddi problemlerle karşılaşıldığında müdahale etme gereği duyarlar.

4. İhmalkâr ebeveyn
Otoriter mi, demokratik mi; ihmalkâr mı, izin verici mi? Sizin ebeveynlik tarzınız hangisi?
Bu tarzı benimseyen ebeveynler çocuklarının fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına karşılık vermeyen, onlarla az vakit geçiren, ilgilenmeyen ebeveynlerdir.

Siz çocuklarınıza olan yaklaşımınıza göre kendinizi hangi grupta konumlandırırsınız? Hangi ebeveynlik stili sizi yansıtıyor? Ya da anne-baba olduğunuzda hangi stili benimsersiniz?
Otoriter mi, demokratik mi; ihmalkâr mı, izin verici mi? Sizin ebeveynlik tarzınız hangisi?
4
6
Görüşünü yaz