Sevgi̇li̇me özür di̇leri̇m i̇çeri̇kli̇ sami̇mi̇ bi̇r hedi̇ye ne alabi̇li̇ri̇m?

Dipnot: kendisi zor bir insandır ve vet hekimdir
Sevgi̇li̇me özür di̇leri̇m i̇çeri̇kli̇ sami̇mi̇ bi̇r hedi̇ye ne alabi̇li̇ri̇m?
7
9
Görüşünü yaz