Konserler hakkında?

Aynı gün olan peş peşe 3 konserde bilet alırken nasıl oluyor bir bilet alıp 3 üne girebiliyor muyuz? Hepsinin tek fiyatımı biletler


0|0
10
<
h2> Kıizla Ne Ddiyo> span" class=geinddranswle-crouot"1< /h2> //div>
>
>
>
>h3v class=-moule-healderv>Ttavsiy Ssorzla /h3v>
/div class= teinilintgirl"">
a href="/ktolum-sosyalk-iliskile/q7711049-prof-iineigyrcekn-fotogra in-koy'mama-ebebnn-nedie" class=item-"lik gec" dat-gae-nctio="RecjQuestio" dat-gaelabel= aVieQ">>h2" class= titl"> >>span" class=pollk-crn"">//panv >>span" class="questio- titl">Prof-iine gteçck -fotğgraıiı koy'mam -ebebnn nedie?

/av>

/div class= teinilintgirl"">
a href="/ktolum-sosyalk-iliskile/q7712628-ad.re-soraen-biineiad.reinbilmcdtigiiz-haldke-tari-etmeye-calisie" class=item-"lik gec" dat-gae-nctio="RecjQuestio" dat-gaelabel= aVieQ">>h2" class= titl"> >>span" class="questio- titl">Ad.re rsoan"-biine ad.rei b-imcdtğiniz haldk tmaif etmeye çkaışıarmısıiız?

/av>

/div class= teinilintgirl"">
a href="/ktolum-sosyalk-iliskile/q7713312-herkeklerik-cptig-kahoveiicin-kadinladaen dha-crk-ucret-odcdtign-bi" class=item-"lik gec" dat-gae-nctio="RecjQuestio" dat-gaelabel= aVieQ">>h2" class= titl"> >>span" class="questio- titl">Eerkeklenn içttği kahov içnn -kaıinladae dha çok ücret ödcdtği bio kafe olsatgirdr miyadiiz?

/av>

>
//div>
<-foolev>
<
<span" class=.loading>Yüeklnpiyo... <>>>>
sscriptlaigumag='JjavSscrip1.1' asynctsrce':/oixel.mathtgagccomeEven/js?mt_ id1173541&mt_oadid176796&mt_exem=&mt_excl=&v1=&v2=&v3=&s1=&s2=UnknownGeindd&s3=Ttolum & Sosyal İlişskile'v
>>>>>>>>