Feminizm akımını benimsiyor musunuz, feminist misiniz?Feminizm akımını benimsiyor musunuz?
Feminizm hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?

"Kadını götürüp mutfağa ya da süslenme odasına kapatıyor, sonra da ufkunun darlığına şaşırıyoruz; kanatlarını kesiyoruz, sonra da uçamıyor diye yakınıyoruz."

Sadece erkek değildir kadını ezen. Kadın kendi hayatından sorumlu olmaktan vazgeçerek kendi kendini de eziyor.

Simone De Beauvoir
Feminizm Latince femina kelimesinden türemiş bir kelimedir. Temeli, Fransızcada feminizmeye dayanır. Eşitlik, her anlamda aynı seviyede olmak olarak anlaşılan ve toplumsal gruplar arasındaki koşul farklılıklarının yok edilmesidir. Dünyada kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin bulunması, feminizm düşüncesinin amacının kadının toplum içindeki yerini iyileştirmek ve gerçek anlamda bir eşitlik durumunun oluşmasını sağlamıştır.

Feminizm politik, sosyolojik ve etik anlamda her alanda kadın özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı savunulan davranış ve tutumlardan oluşmaktadır.

Güncellemeler:
Temelde ataerkil toplumsal düzenini eleştiren feminist görüşü bir bütün olarak çözümlemeye imkân tanıyan bir teoriyi geliştirilemediğinden, feminist düşünürler, liberalizm, marksizm, psikanaliz, varoluşçuluk, radikalizm gibi düşünce akımlarının etkisinde kalarak oluşturdukları teoriler ile kadın haklarına alternatif çözüm arayışlarını sürdürmektedir. Bu feminist teoriler, kadınların ataerkil toplumsal düzen yapısı içinde değersizleştirildiklerini varsaymakta ve bunun nedenini sorgulamaktadır.
Aslında herkes feminist olmalıdır. feminizmin savunduğu temel şey kadın erkek eşitliğidir. Günümüzde köleliğin yanlış olduğunu nasıl anladıysak gelecekte de kadın erkek ayrımı kalamayacaktır umarım.

Feminizm kadınlara özel bir ayrıcalık istememiştir. Sadece hak ettiğini kazanmaya çalışmıştır. Kadının erkekle eşit haklara sahip olmasını arzulamış. eksik olanı almak için savaşmıştır. Eğitim hakkı, saygı duyulma, bireysel özgürlük...

14|2

Kızlar Ne Diyor 95

Erkekler Ne Diyor 60

Yükleniyor...