Maddi gelirin az olması evliliğe engel görülebilir mi?

Değerli kardeşimiz,

"İçinizden bekârları, köle ve cariyelerinizden sâlih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah onları evlilik sayesinde zengin kılar." (Nûr, 24/32).
Siz hür müminlerden hür kadın ve erkek bekarları ve kölelerinizden, halayık ve cariyelerinizden iyileri özel ve genel velayetiniz sebebiyle evlendiriniz, nikahlarına müsaade ve yardımcı olunuz ki ihmal yüzünden fenalığa düşmesinler. Çünkü nikah insan cinsinin devamının tutanağı olduğundan, bizzat gaye olduğu gibi toplumu bozucu ve nesli yok edici sefahatten koruyan bir hayırdır, bir güzellik ve iyiliktir. Bundan dolayı kolaylaştırmak ve çoğaltmak da önemli bir hayır ve emir sahiplerine önemli bir görevdir.

Görülüyor ki burada köle ve cariyeler bölümünde "salah" yani iyilik kaydı konulmuş, hürler bölümünde konulmamıştır. Çünkü Müslümanlara yakışan ve aslolan iyiliktir. Ve burada "salah"ın mânâsı, ahlâkî iyilik ile beraber nikaha ve nikah hukukuna kabiliyettir.

Allah Teala genç ve hür erkekleri evlendirmeyi emrederek şöyle bu­yurmaktadır:

"Ey müminler, aranızdaki hür erkek ve kadınlardan bekarları evlendirin. Köle ve cariyelerinizden salih olanları da. Şayet evlendireceği­niz bu bekarlar fakir iseler şüphesiz Allah (ccj onları fazlından zengin eder. Onların fakirlikleri evlendirmeniz için bir mani teşkil etmesin. Allah Teala çok cömert ve fazlı geniştir. Kullarından dilediğine bol rızık verir İnsanların hiçbir hali O'ndan gizli değildir."

Allah Teala, maddî ve içtimai sebeblerle evlenme imkânı bulomayan gençlere, fazlından zengin kılıncaya kadar, fuhuştan ve Allah (cc)'ın ha­ram kıldığı şeylerden uzak kalmalarını emretmektedir. Zira kul, Allah'ın (c. c.) yasaklarından sakındığı takdirde Allah Teala onlara sıkıntılarından bir çıkış yolu verir. Zira Allah Teala: «Kim Allah'dan korkarsa O, kendisine (her) işinde bir kolaylık verir.» (Talak, 65/4) buyurmaktadır.0|0

Kızlar Ne Diyor 1

Erkekler Ne Diyor 1

Yükleniyor...