h1 class="contenix"> G="tgec [adponsive-rc=="Güzelsori Ol/G iv> las <"> <"> < conte"htt conts>
 • T & Sosyal İlişkiler
 • < noa" dat Kaa" dat <..', l-methoseteg.g" d> Kaa" dat <..1000l-metho d> Kaa" datstyllalass="tgec iExpiron Face="Kapatook" >Facenofollow"> Kapa< f="http://kiontser-tweecustonet-ntser/> ?via=rsoruyor.com/&java=Hale %20p-Cg%20linin bedd%20ası tu%k&%20 mı?%20m%k&%3F&2fto//ki%3A%2F%2Fizlarsoruyor.com/ara?%2Fm-sosyal-iliskiler" tit%2F024-hasta-eski-sevgilinin-bedduasi-tutar-mi" /><%3Fource","No%3Der-twee%26edium","No%3Dsoaron pare%26ediuign","No%3D20170', 23%26ediuit %3D024-hasti-="ad-siitgec"er-tweetsoarol-i" geze_blael="Toplumr/> le="Tüm&#r/> lenofollow"> Kapa< d s /di-="ad-siion girl-classconteclasli cvdlişkuttaa[aion girl-dameils-full scldlp=ype=rty=-t nameternşamlar arkadaşlar, size mühim bir sorum var ve görüşleriniz çok önemli. Beni sevdiğine yeterince inandıramayan (elbette sebeplerim var öyle düşünmek..." için)p-Cgierk" aşlar, ımf="ale yeth ımluasi-tu etegm.ernçimyenıom/du.. r!d s
 • em d sişkuttaa[ain Kapemethostewi"Noata-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fq5645024-hasta-eski-sevgilinin-bedduasi-tutar-mi"> Üye cvdlişkuttaa[aininict--hx">tiv cli>inin0in|in0<"> in<"> ininin2cont-blobom:20pxv cl inin3cuy-blobom:20pxv cl in-top-="al-nnamet class="guy">in inict--in in in<"> column"at " li işk="guy">ion girl-="Kapai /div işk="guy">hh-firlev cis="guy">veh/=tcli><"> < noal-an"> in--[iclass="guy">thumnect-link" rel ict--"><"> Kapemethostewi"Noata-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fq5645024-hasta-eski-sevgilinin-bedduasi-tutar-mi"> Üye cvdlis="guy"'ict--"><"> dl/ h/=tcis="guy">veh/=tcli>inict--on"y-cuy
 • in3hh=tcis="guy">veh/=tcli>inict--on"y-cont
 • in2hh=tcis="guy">veh/=tcli>in-top-livdlclass="guy">in inict--in cont-cuy-rs .ad-snt" " mhoimg sişk="guy">rs .ad-hdruasst cuyetch2>EnernşaErk" şsüzlücuyirs"> enopt;} loseuasst-rs .ad cuyiv cişk="guy">c-g-rs .ad"cope=rty=-trccepteered': sun">ntedred': "cope= itemtype="http://scntsa.org/Questred': "v sişk="guy">, so-info cuyirs"> : "v sişk="guy">ripı?"lef[adponsive-rc=="Güzelazozcu_Nuidtho infoim class="guy">etcl "><"> <>lp=ype=rty=-t namete kalpten mdieteg.euarumirs&s<">r
 • maz üzü nocs

  ininn">

 • 1s//div lclass="guy">thumnect-link" rellemethotion="DesktLikol-methobel="" datO><"> Kapemethostewi"Noata-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fq5645024-hasta-eski-sevgilinin-bedduasi-tutar-mi"> Üye cvdlişkuttaa[aininict--hx">tiv cli>vdl/ inin1s/ in|in0thumnect-link" rellemethotion="DesktDt" Likol-methobel="" datO><"> Kapemethostewi"Noata-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fq5645024-hasta-eski-sevgilinin-bedduasi-tutar-mi"> Üye cvdlişkuttaa[ainlclass="guy">inict--hx">tiv cli>vdl/ inin0in|in0in <in<"> thumnect-link" rellenofollow"> Kapemethostewi"Noata-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fq5645024-hasta-eski-sevgilinin-bedduasi-tutar-mi"> Üye cvdlis="guy">ict--op<"> <v /
 • entm 'scc-g-ntm 'sc-rs .ad nix"> Sorabel <"> <>lpat Üyemethostewi"Noata-"/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fq5645024-hasta-eski-sevgilinin-bedduasi-tutar-mi"> Üyenofollow"> Kapa sdata-="tgec in <in<"> ict--op<"> <sdata-="tgec in <<" /> <>Ym/umlan> i class="moretoed': nopt;} losecuyiv cişk="guy">c-g-ntm 'sc-rs .ad nix"> <>lpat-tu et bol bol brş/ya> maz /lp> Üyemethostewi"Noata-"/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fq5645024-hasta-eski-sevgilinin-bedduasi-tutar-mi"> Üyenofollow"> Kapa sdata-="tgec in <in<"> ict--op<"> <sdata-="tgec in <<" /> <>Ym/umlan> i cvcti
  lass="tgec nix"> i cv
  lass="tgec rs"> ehdruasst contli

  EnernşaKız şsüzlü

  contirs"> oed': nopt;} loseuasst-rs .ad contiv cişk="guy">c-g-rs .ad"cope=rty=-trccepteered': sun">ntedred': "cope= itemtype="http://scntsa.org/Questred': "v sişk="guy">, so-info contirs"> : "v sişk="guy">ripı?"lef[adponsive-rc=="Güze_MaviiBalon_tho infoim class="guy">etcl "><"> <>lp=ype=rty=-t namete H
  >ininn">
 • 0thumnect-link" rellemethotion="DesktLikol-methobel="" datO><"> Kapemethostewi"Noata-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fq5645024-hasta-eski-sevgilinin-bedduasi-tutar-mi"> Üye cvdlişkuttaa[aininict--hx">tiv cli>vdl/ inin0in|in0thumnect-link" rellemethotion="DesktDt" Likol-methobel="" datO><"> Kapemethostewi"Noata-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fq5645024-hasta-eski-sevgilinin-bedduasi-tutar-mi"> Üye cvdlişkuttaa[ainlclass="guy">inict--hx">tiv cli>vdl/ inin0in|in0in <in<"> thumnect-link" rellenofollow"> Kapemethostewi"Noata-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fq5645024-hasta-eski-sevgilinin-bedduasi-tutar-mi"> Üye cvdlis="guy">ict--op<"> <v /
 • nix"> <"> ot ad-cli <VidWrap"k="guy">><"nedos"> <-r;'> < <s"> < <<<<<VidT"Kapai< eutogecstho " hre="Ads()OfDay.cutoAds()();"> < <<<<<<<< < <<<<<eutogecstho " hre="Ads()OfDay.uncutoAds()();"> < <<<<<<<< < <<<<<
 • < << s"> VidOuto "> < <<<<<s"> VidWrap /*#si < < #colular<"nedos"> <-r;'> < } }) noanoplem 0 9.an yomanicustom/p/jso">Vide src=ilityle); v> var yleAds()OfDay =k{ Vidl, 'Ge (funcvdymnlityle('[VIDEOURL]','au0%','38u.aTM-N');<\lt>lravvvvvvv ;As "sö de Azı ŞaktutarYapılırsa ;Torunuylonu şlret Dilrü A"YaşlbeBüyükocuk ;m <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<;2017rYaz &sı ;Nelanderk" lra kadı"Yazdlbedz süi tenıdı ı"ı ">eivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv;Öykü Çelek - Sanal aerkYaz gerçek ollbilerimdeivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv;Ebebüyük aerkYaz kavgaylonb eivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv;Erk" lrai Et si/eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;HeyetımızlurnşsiörKötüsüyle Yra AllbeAşlar, Tim variiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;AsllbeBurcunubeÖk &ai lraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;D 0) { var newVideosArray =[]; var newTitlesArray = []; for (var i= 0; i < topicIndexes.length; i++) { newVideosArray.push(videosArray[topicIndexes[i]]); newTitlesArray.push(titlesArray[topicIndexes[i]]); } videosArray = newVideosArray; titlesArray = newTitlesArray; } //if not found a topic video display all except the topics videos else{ for (var i= 0; i < topicExistsIndexes.length; i++) { videosArray.splice(topicExistsIndexes[i] - i, 1); titlesArray.splice(topicExistsIndexes[i] - i, 1); } } } var randomIndex = Math.floor((Math.random() * titlesArray.length - 1) + 1); var vidLink = videosArray[randomIndex]; var vidTitle = titlesArray[randomIndex]; $("#videoTitle").html(vidTitle.trim()); VideoOfDay.video = vdymnvisible(vidLink.trim(),'100%','421px', 'videoWrapper', true); } }, init: function(){ if (window.jQuery && gag) { VideoOfDay.loadVideo(); //VideoOfDay.initDock(); }else{ setTimeout(VideoOfDay.init, 500); } }, initDock: function() { $(window).scroll(function(){ var windowBottom = $(window).scrollTop() + $(window).height(); var videoTop = $("#mainVideoWrap").offset().top; var windowTop = $(window).scrollTop(); if (!VideoOfDay.gaView && windowBottom > videoTop) { gag.trackEventWithArgs("Video", "DesktopScroll", dataLayer[0].PageType); VideoOfDay.gaView = true; } if (windowTop < videoTop && windowBottom > $("#mainVideoWrap").height() + videoTop) { if (VideoOfDay.docked) { VideoOfDay.undockVideo(); } } else{ if (windowTop > videoTop + 250) { if (!VideoOfDay.docked) { VideoOfDay.dockVideo(); } } } }); }, dockVideo: function() { if (!VideoOfDay.gaDock) { gag.trackEventWithArgs("Video", "DesktopDock", dataLayer[0].PageType); VideoOfDay.gaDock = true; } var left = $(".sidebar").offset().left; $("#videoWrap").css({ "position": "fixed", "left": left, "bottom": 0, "z-index": "9999" }); $(".videoOuter").css({ "height": "225px", "width": "300px" }); var videoContent = $(".videoContent"); videoContent.css({ "height": "75px", "width": "300px" }); videoContent.children("div").css({ "font-size": "14px", "padding": "2px 0 0 0px", "width": "240px", "line-height": "1.4", "background":"none" }); //$("#closeVideo-btn").css("display", "block"); //$("#muteVideo-btn").css("display", "block"); VideoOfDay.video.resize('300px', '225px'); VideoOfDay.docked = true; }, undockVideo: function() { $("#videoWrap").css({ "position": "", "right": "", "bottom": "" }); $(".videoOuter").css({ "height": "", "width": "" }); var videoContent = $(".videoContent"); videoContent.css({ "height": "", "width": "" }); videoContent.children("div").css({ "font-size": "17px", "padding": "8px 0 0 30px", "width": "410px", "line-height": "", "background": "url(http://images.kizlarsoruyor.com/custom/media/ico-hdr-video.png) no-repeat 0 9px" }); VideoOfDay.video.resize('737px', '421px'); VideoOfDay.docked = false; }, closeVideo: function() { VideoOfDay.video.mute(); VideoOfDay.undockVideo(); $("#closeVideo-btn").remove(); $(window).unbind('scroll'); }, muteVideo: function() { VideoOfDay.video.mute(); $("#unmuteVideo-btn").css("display", "block"); $("#muteVideo-btn").css("display", "none"); }, unmuteVideo: function() { VideoOfDay.video.unmute(); $("#muteVideo-btn").css("display", "block"); $("#unmuteVideo-btn").css("display", "none"); } } VideoOfDay.init();
 • Senin görüşün var mı?

  Erkekler Ne Diyor 2

  • Beddua hep geri döner unutma

   0|0
   0|0
   • Ey insanoğlu ne karışık çapraşık ilişkilerin , işlerin var :(

  • Beddua diye birşey yok.

   0|0
   0|0
   • Tutmaz garanti diyorsunuz?

   • Evet, ayet numarasını hatırlayamadım ama şöyleydi "Rabbinizden size yalnızca iyilik gelir, size gelen kötülükler ancak kendinizdendir"

   • Su serptin sagolasın..:)

  Kızlar Ne Diyor 1

  • Duayıda paraylamı yapacaksın tövbe edeceksin tabikide

   0|0
   0|0
   • Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

    “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hep

   • Sagolasın, ne bileyim çoluk çocuk mu sevindirsem dedim.. tesekkürler

   • En büyüğü dua sen yine sevindir ama okumayı sakin unutma

  Yükleniyor...