Sünni Türkmen ve Özbek katili Şah İsmail hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yavuz 1 tane alevi Türkmen öldürdüyse Şah İsmail 10 tane sünni öldürmüştür. Bağdat ve dolayındaki sünni Türkmenlere kan kusturmuştur. Özbek hanının önce elini kesip 2. Bayezid'e yollamış sonra da kafasından kadeh yapmıştır. Kendisi tam bir mel'undur. Sünnileri pis oldukları gerekçesiyle denize attırmıştır. Şiiliğe geçmeyen sünni annesini bile doğramıştır. Kısacası iranda Sünni Türkmen, özbek ve bırakmamıştır.

Hal böyleyken kendine Türkçü diyen kişiler Yavuza sövmekte Şah İsmail'i ise sürekli yüceltmektedirler.

Yıldırımı yendiği için İslamın kılıcı lakaplı Emir Timur'a küfür eden ümmetçi neyse Yavuza küfür eden Türkçü de odur.

Güncellemeler:
- Şirvan Seferinden dönerken, Sünnilerin pis olmasından dolayı Şah 'ın emriyle Sünniler Denize atıldı.
Kaynak; Hülasatu't-Tevârih, c. I, s.62; Cevarihü'l-Ahbar, s.115
- Safevi ve Şiilere zulmeden Sünnilerin İntikam Ateşinde
Yakılmasını Emretti.
Kaynak; Zeyl-i Habibü's-Siyer, s.66
- İlk Üç Halifeye Lanet Okunmasını Emretti.
Kaynak ; Tarih-i İlçi-yi Nizamşah s.16; Hülasatu't-Tevârih, c.1, s.64,73
- İlk Üç Halifeye Lanet Okumayanların Katledilmesini Emretti.
Kaynak; Hülasatu't-Tevârih, s.72-74; Ahs

1|0

Kızlar Ne Diyor 3

Erkekler Ne Diyor 4

Yükleniyor...