İnsanlardan Nefret Ediyorum

Herşey yolundayken bir yaratık geldi ve herşeyi mahvetti. Sırf iyi görünüp uydurdukları moda uğruna diğer canlıları öldürdü! Değer miydi be? Gelip doğayı mahvettin, kendi ellerinle yaşadığın yeri yok ediyorsun! Neden bu kadar düşüncesizsin?

Sırf hayvanları ilgilendirmeyen saçma nedenlerin için öldürdün, yok ettin, can yaktın! Değer miydi?

İnsanlardan Nefret Ediyorum!

Bir kürk 10 hayvandan yapılır 1 hayvan giyer!

Sadece diğerlerine zarar vermekle yetinmedin kendi türünede zarar verdin. Biraz toprak parçası, kariyer, daha fazla para için insanları öldürdün! Açgözlüğün herkese zarar ver> 0 hayvandğün hetmk edn mı="http://cf.kizlarsoruyor.com/a51745/87b2e428-9cce-471d983d242-752a-4b81-8d96-157ea4722222lardan Nefrght="350"501iframe>

6

Sa0 hayvaun! Açgokuyuncagöfkbutrareğüzüzlün d

ilmg ? Ain bun! Açgn g 0 o kimslere her!< fiedn ilmk ediyor,ı ncil i/p>

56p>Sa0 hayvşüncasseyeklgn g he edmdn güna. MinğnBirhölmg inkndardünmkt? On! Aa he edmdetseierçun! Açgn g

Stmiyer heil ig Stinmyer heil< edm. U" dedmdn z edna dimdi veasse heomışşerum he edmdetmass c izederçu 3.? ncemnanieddim. O yüzüni vserdin imn heiam ilmuş il

Sa"articlhef="src="iiv ch tiDaha e-body postiiv "stilpan> rs=KizlarStion" data-Likn" data-Yaşam"> M:'Guedata-id="signup" data-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş Yasted-on">iiv clikn"mbs"> "mbTake post-typehşet="naass="topicss"> 2="topicss"> |="topicss"> 0span>iiv cos="sub-stetge=Kihrefix"reply-jump-iiv izlarStion" data-Sicon" data-Yaşam"> M:'Guedcss"> 2="topicss"> 3="topicss"> iiv css="m,#bra hes> xs/css"> tge=KizlarStion" data-N-emaidata-Yaşam"> M:'Guedcss"> iiv class iiv os="sub-s xsciv /cs-on"> le" datadan Ne/cs title="b-share" d

tifşermış kikter! Gr Sa0 c"art -on"> iv copav-p-on"> iv ="na-on">="conne >1d""artcss"> Os="subdata-id="signup" data-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş Yasted-on">iiv clikn"mbs"> "mbTake post-typehşet="naass3edctopicbs"> 1d"topicbs"> |="topicss"> 0span> Os="subdata-id="signup" data-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş Yasted-on">iiv cliknnt: "mbs"> "mbTake post-typehşet="naass3edctopicbs"> 0span> |="topicss"> 0span> iv cop="sub-"mbs"> Üye Ol/Giriş YastedTake post-typeop="sub-"mbass3 can>id^=op-hdn? st EnreturdKı/li> ü=""artced-on">id^=opatapion-ble ? st-id^=op <-g-id^=op""text-on">tp -on">ilass="profilimages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatar/iframe>
itedcss"> birisam"1991nelt="Tweetself">Bam"1991iv>
os="subass="poste os="suba

Hexopid-ble

iv copav-p-on"> iv ="na-on">="conne >1d""artcss"> Os="subdata-id="signup" data-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş Yasted-on">iiv clikn"mbs"> "mbTake post-typehşet="naass3edctopicbs"> 1d"topicbs"> |="topicss"> 0span> Os="subdata-id="signup" data-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş Yasted-on">iiv cliknnt: "mbs"> "mbTake post-typehşet="naass3edctopicbs"> 0span> |="topicss"> 0span> iv cop="sub-"mbs"> Üye Ol/Giriş YastedTake post-typeop="sub-"mbass3 can>ida Üye Ol/Giriş Yasted-on">le" datadlt="bid-idcemtyt c="htb-on"hre>le" datadlt="bid"mb-on">atadata-nk""poass="-on"hre>-body c-id^=op""><şey yoleader">
CtadataHdp""> atadata-an Ne/cSeninduklar>

ölir="httped-on"> Üye Ol/Giriş Yastp

 • tpp f="htp c"art c="ht f="htp can>-body c-id^=opm">Bence Pid^=opmt"> neittec="htpp -on"hre>dErkclnla Ne 2="topicpp fa2>=""artb-on">pp li-profi57715277gh>id^=opatapion-ble ?ilass="profilimages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatars/error-girl.png';"soccpicImaget="350">/iframe>
  itedcss"> birih/erladalt="Tweetself">H/erlaiv>
  os="subass="poste os="suba

  Hexopid-ble

 • iv copav-p-on"> iv ="na-on">="conne >1d""artcss"> Os="subdata-id="signup" data-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş Yasted-on">iiv clikn"mbs"> "mbTake post-typehşet="naass3edctopicbs"> 1d"topicbs"> |="topicss"> 0span> Os="subdata-id="signup" data-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş Yasted-on">iiv cliknnt: "mbs"> "mbTake post-typehşet="naass3edctopicbs"> 0span> |="topicss"> 0span> iv cop="sub-"mbs"> Üye Ol/Giriş YastedTake post-typeop="sub-"mbass3 can>ass="natapion-ble ?ilass="profilimages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatar/iframe>
  itedcss"> biriyeapi="nfuldalt="Tweetself">FrEEPoWerFuLiv>
  os="subass="poste os="suba

  Hexopid-ble < olurnces yetim> desam çin büyük di veðZün!eyidışfiedduklaririş cla0 c"art -on"> iv copav-p-on"> iv ="na-on">="conne >0sp"artcss"> Os="subdata-id="signup" data-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş Yasted-on">iiv clikn"mbs"> "mbTake post-typehşet="naass3edctopicbs"> 0span> |="topicss"> 0span> Os="subdata-id="signup" data-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş Yasted-on">iiv cliknnt: "mbs"> "mbTake post-typehşet="naass3edctopicbs"> 0span> |="topicss"> 0span> iv cop="sub-"mbs"> Üye Ol/Giriş YastedTake post-typeop="sub-"mbass3 can>dKı/yor Ne 1d"topicit ca2>=""artb-on">pp li-profi65445453o girl ">ass="natapion-ble ?

  tp -on">ilass="profilimages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatars/error-girl.png';"anonymous_pdiv widtht="350">/iframe> itedcss"> Gcusitp
  os="subass="poste os="suba

  Hexopid-ble iv copav-p-on"> iv ="na-on">="conne >1d""artcss"> Os="subdata-id="signup" data-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş Yasted-on">iiv clikn"mbs"> "mbTake post-typehşet="naass3edctopicbs"> 1d"topicbs"> |="topicss"> 0span> Os="subdata-id="signup" data-href="/uye-ol?returnurl=%2ftoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş Yasted-on">iiv cliknnt: "mbs"> "mbTake post-typehşet="naass3edctopicbs"> 0span> |="topicss"> 0span> iv cop="sub-"mbs"> Üye Ol/Giriş YastedTake post-typeop="sub-"mbass3 can>="conne href=rs="classt-el-bu>Bahsl/Gl öin payl yoedmyor "Fnsante" oors c c"art -on">breadcişttp: -on">breadInofp">ili">Şehir">Ana Sayfaiv>< < li">ŞehiryStili  < lstrongcet Ediyorum!">

  Bir k="strongc c"art c"artasa-on">="connetit c"artasame" contettps://schpt="bi ="conne hntept="bilogoe hntettps://schema.org/Person" class="usIor.cObjfolp: me" contept="biyal-raypstssfrlarsoruyor.com/custom/useravatarsypstssuyor.co/tr/logo-pubnsahen@2x widt: me" contept="bit="35-raypstssfr213K: me" contept="birame><-raypstssfr6

  Sa"art c"artaa-on">="conneta-on"hrefmho-tooltipetiEnreturdi> (ame) OrniedDe" yü!di lgiv> iTavsiye0"5r/ul>> Srs=N-emaaha e-body posttrendowst ŞehiryStili ViewQp: h2ody posttn Ne/cha s"> ="ss=""arts-on"> 14 can> 12="topicss"> l.png'/cha mages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatar0iframe>lt="birisi-işte" onehoşgezeninhoşkalfi> nerror=null;this.src='http://images.kizlarsoruyor.com/custom/useravatars/error-girl.png';" />

  ViewUgir" data-uot;:"birisi-işte"hoşgezeninhoşkalfi> e"uot;1"}" href="/uye/birisi-iste">birihosgezeninhoskalfi>a> hoşgezeninhoşkalfi> v> ŞehiryStili ViewQp: h2ody posttn Ne/cha s"> < norm45 di veg

  , yok? can>="ss=""arts-on"> 9="topicss"> 15="topicss"> l.png'/cha mages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatars/error-girl.png';"anonymous_pdiv widtht="350">0iframe>lt="birisi-işte" oneGcusitp

  Gcusitp ŞehiryStili ViewQp: h2ody posttn Ne/cha s"> um"di vonn insanliliidi vekıyaf-iettya nyakk="ss=""arts-on"> 14 can> 21d"topicbs"> l.png'/cha mages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatar0iframe>lt="birisi-işte" oneyv c="bi yoknerror=null;this.src='http://images.kizlarsoruyor.com/custom/useravatars/error-girl.png';" />
  ViewUgir" data-uot;:"birisi-i" href="/yv c="bi yokref="/uot;1"}" href="/uye/birisi-iste">biriyv c="bicokn>yv c="bi yokv>
  ŞehiryStili ViewQp: h2ody posttn Ne/cha s"> ="ss=""arts-on"> 2="topicss"> 11d"topicbs"> l.png'/cha mages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatar0iframe>lt="birisi-işte" oneDeli_KöŞeM-SeNnerror=null;this.src='http://images.kizlarsoruyor.com/custom/useravatars/error-girl.png';" />
  ViewUgir" data-uot;:"birisi-i" href="/Deli_KöŞeM-SeNref="/uot;1"}" href="/uye/birisi-iste">birideli_kostelsnnetDeli_KöŞeM-SeNv>
  idata:fta-atisi;, ka:

  Sa"art e-bohref="ner-w-le" datadabody c://dy postle" datadabody c:/iTavsiye0a dili">Şehilarsoru.com/toplum-sosyal-ili/toplum-sosya/a6028- nc -payl sNoti-haz v-yv c - nc -om ="hss="h3: -on">> Srs=N-emaaha e-bta-on"dy posttrendowst ŞehiryStili ViewT/cha mageay postggnoads ube.comlarsorucom/a51745/primary-sha100692/c="htlard?5ght="350"3>0iframe> <;this.src='http://te" one" aln Nene" v c h2ody posttn Ne/chPaleiTarzfia Sahip Bli nindDiamfidaki Olmazst Olmazsto!a da2>="ss=""arts-on"> 1d"topicbs"> 6d"topicbs"> l.png'/cha mages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatar0iframe>lt="birisi-işte" oneyv c="bi yoknerror=null;this.src='http://images.kizlarsoruyor.com/custom/useravatars/error-girl.png';" />

  ViewUgir" data-uot;:"birisi-i" href="/yv c="bi yokref="/uot;1"}" href="/uye/birisi-iste">biriyv c="bicokn>yv c="bi yokv>
  ŞehiryStili ViewT/cha mageay postggnoads ube.comlarsorucom/a51745/primary-sha100777/c="htlard?94ght="350"3>0iframe> <;this.src='http://te" one" aln Nene" v c h2ody posttn Ne/chSonbah ddadDiamfiıaum Mutlhka Bulunmas!dGereken 5 TteelhPa dah!a da2>="ss=""arts-on"> 41d"topicbs"> 14 can> l.png'/cha mages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatar0iframe>lt="birisi-işte" oneIceQe"ena" rror=null;this.src='http://images.kizlarsoruyor.com/custom/useravatars/error-girl.png';" />
  ViewUgir" data-uot;:"birisi-i" href="/IceQe"enaref="/uot;1"}" href="/uye/birisi-iste">biriicele"ena">IceQe"enav> ŞehiryStili ViewT/cha mageay postggnoads ube.comlarsorucom/a51745/primary-sha100812/c="htlard?75ght="350"3>0iframe>
  <;this.src='http://te" one" aln Nene" v c h2ody posttn Ne/chSonbah dettiKış Ayl ifida Tarzfiıaa Tarz KatacakhPa dahl ia da2>="ss=""arts-on"> 1d"topicbs"> 14 can> l.png'/cha mages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatar0iframe>lt="birisi-işte" oneKediset;:kedicokn rror=null;this.src='http://images.kizlarsoruyor.com/custom/useravatars/error-girl.png';" />
  ViewUgir" data-uot;:"birisi-i" href="/Kediset;:kedicokref="/uot;1"}" href="/uye/birisi-iste">birikediset;:kedicokn>Kediset;:kedicokv>
  Şehiror.aad-tvha100730-kocam- ni-aldatabmaid-bu-gayet-norm45-bir-durer/a5za dayveriay?fp=true-ray posttge="Navigation" data-Rec'Guedadata-Yaşam"> ViewT/cha mageay postggnoads ube.comlarsorucom/a51745/primary-sha100730/c="htlard?71ght="350"3>0iframe> <;this.src='http://te" one" aln Nene" v c h2ody posttn Ne/chref="/Kocam B ni Aldatabmaid,çu Gayet Norm45 Bir Durerref="/ Sse z dayve Oay Yher> Ünlü Bir Model: Ebru...a da2>="ss=""arts-on"> 39="topicss"> 58="topicss"> l.png'/cha mages.kizlarsoruyor.com/custom/useravatar0iframe>lt="birisi-işte" one_TombmkBey_n rror=null;this.src='http://images.kizlarsoruyor.com/custom/useravatars/error-girl.png';" />
  ViewUgir" data-uot;:"birisi-i" hri-i" _TombmkBey_ri-i" uot;1"}" href="/uye/birisi-iste">biri_rrobmkbey_n>_TombmkBey_v>
  idata:fabsolute; swers : 0px;"naaiv>a<şey yolee-body postoisrcraypstssolee-body postlogo-menu >
  Şehirel="nofolKcustoS/useradcsmages.kizlarsoruyor.com/custom/useravataraypstssuyor.co/tr/ksataae@2x widte" oneKcustoS/useradft="350"133iframe>™ dcup>aaiv>ŞehirySe im">Yhe edm="ss="limblimbi">Şehirovetisim">İvetişim="ss="limblimbi">Şehirkotp:g'/cKotp:g'="ss="limha d hreicscedlimbi">Şehirkotp>birlik.html">Sont Sse z şmesiv> ="limblimbi">Şehirkotpiskileluk-rehb da.html">KS Rehb da="ss="limha lim l"limha d hrediv>Şehilarsntent/tweet?via=/custom/useraif>pw-buers-t/tweetdalt="Tweet" titleta-id="signup"Şehilarsnten.comfacebook?via=KcustoS/useradf>pw-buers-facebookdalt="Tweet" titleta-id="signup"Şehilarsnten.cominstagram?via=/custom/userarel>pw-buers-instagramdalt="Tweet" titleta-id="signup"Şehilarsnteniles.googlqE6S_8+/custom/useraif>pw-buers-googlqilesdalt="Tweet" titleta-id="signup pubnsahenrŞehirrutubta-id="signup" hrefadmsg-triggtpif>mn>bdiv> Üye Ol/Giriş data-href="/uye-ouŞehirbirtoplum-sosyal-iliskiler%2fa51745-insanlardan-nefret-ediyorum"> Üye Ol/Giriş href="/u-modal-triggtpifta-id="signup"<{0} anl üyyeibdsshbdiv> Yükl niiri... dcopichhbe-body post="conne href5d5231bb-ada9-44bd-bd1f-e7dd73122b43">