Türkiye'de yaşayan etnik gruplar


Anlatacağım bölüme geçmeden önce, "etnik grupların" kelime anlamını açıklamak isterim. Öyle ki bir çok insan ne anlama geldiğini bilmemektedir..

ETNİK GRUP

Biyolojik olarak kendi varlığını sürebilen, açık bir şekilde ortan bazı temel kültürel değerlere sahip olan, karşılıklı etkileşim ve iletişimin olduğu bir alan yaratan, kendisi ve diğer etnik gruplara ait bireyler taafından etnik gruba aidiyetle tanımlanan insanlardan oluşan yoplumsak kategorilere denir. (Narroll-1964)

Bilindiği üzere Türkiye'de nüfusun çoğunluğunu Türk ve Kürtler oluşturmaktadır. Etnik gruplar arasında en fazla yer kaplayan grup, Kürtlerdir.

Dünya genelinde etnik köken, dil ve din araştırmaları yapan Amerikan merkezli United States Center for World Mission (USCWM) adlı vakfın Aralık 2008 verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 20.8'ini Kürt kökenliler oluşturuyor. Araştırmaya göre, Türkiye'de 52.8 milyon Türk yaşarken, toplam Kürt sayısı ( Zazalar ile birlikte) 19.4 milyon.

1- Kürtler:

Araştırmaya göre, Türkiye'nin %20'sini Kürtler oluşturmaktadır.

Çoğunlukla; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşamaktadırlar.

Türkiye'de yaşayan etnik gruplar.

2- Araplar

Türkiye'de 1.9 milyonluk bir Arap nufüsu mevcuttur. Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve İstanbul'da yaşıyorlar.

3-Çerkesler

Değişik şehirlerde yaşayan Çerkesler de 910 bin civarında ve Çerkesler’in yüzde 80'i Çerkezce'yi unutmuş görünüyor.

4- Farslar

Kimi kaynaklarda, 620 binlik bir nüfusa sahip oldukları geçmektedir.

5- Azeriler

"Kardeş ülke" dediğimiz, Azerbaycan'dan göç edip Türkiye'ye yerleşen bir gruptur.

Türkiye'de Iğdır, Kars Erzurum, Ağrı ve Van gibi illerde ikamet ederler.

6- Gürcüler

Ağırlıklı olarak Ordu, Artvin, Samsun ve Marmara bölgesinde yaşıyorlar.

Gürcüler, Karadeniz'deki birkaç ilde yaşayanların dışında Gürcüce'yi unutmuş durumda. Ancak son yıllarda Gürcistan'ın kurulmasıyla Gürcülüğe yönelik bir artış olduğu dikkat çekiyor.

7- Boşnaklar

Özellikle İstanbul, Adapazarı, İzmir ve Manisa'da toplu halde yaşayan Boşnaklar'ın, ciddi bir nüfusu vardır.

8- Gagavuzlar

Bugünkü Moldova Cumhuriyeti’nde, başta Gagauzeli Özerk Devleti olmak üzere kuzeydoğu Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan'da yaşayan, çoğunluğu Ortodoks-Hıristiyan olan bir Türk topluluğu. Türkiye'de yaşayan belirli bir nüfusları vardır.

9- Pomaklar

Bazılarına göre Türk, bazılarına göre Slav ırkından olan Pomaklar; tamamıyla Türkleşmiş durumdalar.

Pomakların Türkiye Trakya'sı ve Anadolu'ya ilk gelişleri 93 Harbinin hemen ertesidir. Bu sebeple halk arasında 93 mâcırı olarak da bilinirler. Kırklareli'den Samsun'a, Samsun'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den İzmir'e kadar geniş bir bölgede çoğunlukla yaşarlar.

10- Bulgarlar

Türkiye'deki Bulgarlar; zamanında yapılan savaş ve mübadeleler sonucunda Türkiye'ye yerleşmişlerdir. Çoğunluklar, Marmara ve Ege bölgesinde yaşamaktadırlar.

11- Lazlar

Bütün Doğu Karadenizliler'in Laz sanılması yanlışından dolayı kalabalık sanılan Lazlar'ın gerçek sayısı 80 bin civarında. Çünkü bir Kafkas halkı olan ve Lazca konuşan gerçek Lazlar, Rize ve Artvin'in birkaç köyünde ve göç ettikleri birkaç Marmara şehrinde yaşıyorlar.

12- Tatarlar

Günümüzde Rusya Federasyonu içinde yer alan Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Volga Tatarları, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kırım Tatarları gibi etnik gruplar kendilerini Tatar olarak adlandırmaktadır. Bunun dışında Çin Halk Cumhuriyeti'nin azınlıklarından biri olan Tatarlar (塔塔尔族 tătăĕr zú) da bilinmektedir. Rusya, Ukrayna, Polonya, Moldova, Litvanya, Belarus, Bulgaristan, Çin, Kazakistan, Romanya, Türkiye ve Özbekistan gibi ülkeler Tatarların yaşadıkları yerlerdir.

13- Ermeniler

Çoğunluğu İstanbul'da yaşayan bir topluluktur. Türkiye Ermenileri, diğer gayrimüslim cemaatlerde de olduğu gibi yurtdışına göçler, düşük doğum oranları ve daha yüksek ölüm oranlarından dolayı azalmaktadır.

14- Karakalpaklar

Bu "Etnik grup" Türkiye'de; düşük bir nüfusu oluşturmaktadır.

15- Arnavutlar

Türkiye'de kaç Arnavut olduğu konusunda kesin bilgi yoktur, nüfus müdürlüklerinde etnik kimlik kaydı yapılmadığından dolayı, gayri resmi olarak bu sayının 200.000 - 1.000.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, bu göreceli rakam içinde kimliğini koruyanların sayısı düşüktür ve bu nüfusun ne kadarının Arnavut kimliğini benimsediği belirsizdir.

16- Çingeneler: Rom, Roman, Poşa, Dom

Çingeneler, dünyanın en renkli göçebe topluluklarından biridir. Türkiye'de yoğun olarak yaşadıkları yerlerin başında özellikle Adana (Cono aşireti) olmak üzere, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Düzce, İstanbul ve İzmir gelir.

17- Abhazlar

Türkiye'nin iç-batı bölgelerinde (İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Bursa-İnegöl, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir) yoğunlaşmışken, Rusçada Abazin denen Abazalar (Asuvalar) ise iç-doğu bölgelerinde (Bilecik, Eskişehir, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Sivas, Kayseri, Adana) yerleşmişlerdir.

18- Osetler

Türkiye'de yaygın biçimde Çerkes olarak nitelendirilen Osetlerin halk arasındaki adı Kabardeyler tarafından verilen Kuşha (Къущхьэ «dağlı») olarak yaygındır.

19- Süryaniler :

Türkiye’de 17.000' i aşkın Süryani’nin 15.000'i İstanbul’da yaşamaktadır. Süryaniler İstanbul dışında başlıca Mardin, Mersin, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Ankara , İzmir, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Antakya, Antalya ve Adana’da yaşamaktadır.

20- Rumlar

Türkiye Rumları ya da Türkiye Yunanları, Lozan Mübadelesi sonrası göçe zorlanmayıp, Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul'da yaşayan ve Osmanlı Rumlarına dayanan azınlıktır. Türkiye'deki Rum kökenli bireylerin sayısını 3-4 bin, yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli Rum sayısı ise 60 bin kadardır.

21- Museviler

Türkiye'deki Musevilerin tarihi, yaklaşık olarak 2400 yılı kapsar. Türkiye Musevileri, Türkiye'de yaşayan başlıca gayrimüslim cemaatlerden biridir. İspanya ve Portekiz'den kovulan Sefarad Yahudilerinin birçoğu, 15. yüzyılın sonuna doğru Osmanlı İmparatorluğu'na sığındı. 20. yüzyılda özellikle İsrail Devleti'nin kurulmasından kaynaklanan dışa göçlere rağmen, günümüz Türkiye'sinde hala küçük bir Musevi toplumu yaşamaktadır.

22- Keldanîler

Keldanîlerin uzun bir süre Hakkari(colemêrg) merkeze bağlı Kodşanıs/Koçanis(Türkçeleştirilmiş adıyla Konak)köyünü patriklik merkezi olarak kabul etmişlerdir.Keldani patrikleri 1918'e kadar bu köyde ikamet etmişlerdir. Günümüzde ise 5 bin civarında bir nüfusları olduğu tahmin edilmektedir.

23-Hemşinliler

Lazlar gibi Rize ve Artvin'in bazı ilçelerinde yaşıyorlar ve sayıları 13 bin civarında.

24- Zazalar

Kökenleri bakımından iki ayrı fikir vardır: birincisi, zazaların başlı başına etnik bir grup olduğu yönündedir. ikincisi ise, zazaların kürtlerin bir kolu olduğu yönündedir. Bir çok araştırma yaptım, lakin ortak bir kanıya varılamamış olduğunu gördüm. O yüzden, fazla yorum yapmak istemediğim bir "etnik grup"tur. Yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa sahiptirler.

Etnik kökenler haritası

Merak edilen bir konu olduğunu düşünüyorum. Bölümüm geriği bildiğim bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Faydalı bilgiler taşıdığını düşünüyorum. Gözönünde olan ve bilinen "etnik grupları" konu aldım. Dilediğiniz "etnik grubu" ekleyebilirsiniz.

Politik tartışmalardan uzak görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Teşekkür ederim...

-Zek.


0|0
37|58

Senin görüşün nedir?

0/2000

Gönder

Kızlar Ne Diyor 37

Erkekler Ne Diyor 58

 • bilgilendirici

  0|0
  0|0
 • O yeşiller türk değil tabii... Saçma ve bilinçli provokatif bir araştırma sonucu bu.

  0|1
  1|1
 • Bende Zazayim
  Kürtlerle uzaktan yakından alakamiz bile yok
  Ayri dil
  Ayri tip
  Ayri karakter
  Ayri düşünce yapisina sahibiz...

  0|1
  1|4
  • Bende zazayım. Zazaların kürtlerle hiç bir alakası yok. Hatta bilimsel olarak ta kanıtlandı. Ama bazı söylentilere göre zazaların türk soyundan geldiğinde söyleniyor. Mesela ziya Gökalp kendisi zazadır. Ama türklerden geldiğini iddaa eder. Türk olduğunu söyler. Aslında yapılan tek şey ırkımızı asimile etmek. Ama zazaların türk soyundan geldiği konusu bilinmiyor. zazalar çok iyi insanlardır. Kürtlerle uzaktan yakından alakası yoktur.

  • "Alakamız yok" demenizi pek doğru bulmuyorum. Çünkü Zazaca, Kürtçe'nin bir kolu olarak geçer, bazı dil kitaplarında. Düşünce ve karakter sizi ilgilendirir. Etnik grupları konu aldım ben. Size soruyorum. Nerelisiniz? Şehir üzerinden yorum yapacağım. Zaza'ların Türk olduğu görüşünü de ilk defa sizden duyuyorum. Önerebileceğiniz kaynaklar varsa okurum.

   bkz: http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrt%C3%A7e

  • Ben bir kac sene once arastirdigim da zazanin turklerden mi kurtlerden mi geldigi tartisilmaktadir diye okumustum. Turkiyede şu an Turk birakmamanin derdin de:p zazanin bencede kurtlerle alakasi yoktur ama kesin bilgim yok.

 • Bu benceyi yapan aptalın teki galiba. Azeri dediğin şey zaten TÜRK! Karakalpak değil Karapapak olacaktı o! Karakalpak Türkleri Kıpçaktır ve özbekistan karakalpakistanda yaşarlar senin söylemek istediğin Karapapaklar ve onlarda OĞUZ TÜRKÜ! ETNİK DEĞİL! Gagavuz demisin (GÖK OĞUZLAR) Gagavuzlarda Oğuzdur ve dna olarak Türkiye Türklerinden daha Türktürler

  0|0
  1|0
 • Karapapak (Terekeme) ları unutmuşsun karakalpak ile karıştırdın galiba

  0|0
  0|0
 • Çerkeslerin %80`ı Çerkesceyi Unutmadı. Artık Çocuklarına Öğretmiyorlar. Ben Çerkesçeyle İlk Karşılaştığımda 8 Yaşındaydım. Kendi Akrabalarımı Kürt Sanmıştım. Nedeni ise ben şehirde büyüdüğüm için iletişim genelde Türkçe Oluyordu. Ama köyde genelde Çerkesce-Türkçe oluyor. Anadili Çerkesçe olarak büyütülenler bile ben unuttum deyip kestirip atmayı tercih ediyolar..

  0|0
  0|0
  • Bir şekilde ortadan kayboluyor. Yeni nesillere aktarmak zor. "Ne işime yarayacak?" deyip, öğrenmeyi istemeyeceklerdir.

 • Sayılar yanlış. 80 bin Laz? Rize nin Ardeşen-Pazar-Fındıklı-Çamlıhemşin ilçeleri Laz dır. Artvin in Arhavi-Hopa ilçeleri de lazdır. Ve savaş sebebiyle göçmüş Lazlar vardır. Ardeşen Laz nüfusu: 30 bin, Pazar Laz nüfusu: 25 bin, Fındıklı Laz nüfusu: 13 bin, Çamlıhemşin Laz nüfusu: 2 bin, Arhavi Laz nüfusu: 20 bin, Hopa Laz nüfusu: 20 bin. Yani Yaklaşık 110 bin. Bunun dışında göç eden 60-70 bin civarında laz oldugu da göz ardı edilemez. (İkizdere-İyidere-Samsun-Akçakoca-Kocaeli)

  1|1
  0|0
  • 80 bin ve 110 bin arasında uçuk bir fark yok. Ayrıca oralarda yaşayan herkes laz değil.

  • Hepsini Göster
  • ben ikizdereliyim. Pazar göçmeniyiz. Apso yani suçatı köyü. Lazuri nena komişkun do visinapam. Si lazi reyi? lazuri kogişkuni? xopaşi nena biraz farkli on. Navitur si ognami?

  • Ben lazca pek bilmem annemler biliyo. sorarım yarın ona :)

 • Güzel olmuş, teşekkürler...

  0|0
  0|0
 • Sayısal veriler hangi kaynaktan? Harika bir paylaşım olmuş bir tek sayısal veriler dışında.. Emeğine sağlık.. Türkiye Türklerin değil Türkiye yi oluşturan bütün unsurların :)

  0|1
  1|0
  • Kesinlikle öyle. Farklı farklı kaynaklardan. Üç aşağı, beş yukarı. Sayılar tahmini, biraz oynayabilir. :)

  • Hepsini Göster
  • Teşekkür ederim. Bazı insanlae bu güzellikleri görmek istemese de, görmek zorunda kalıyorlar bir şekilde. :))

  • Valla kiminin hoşuna kiminin zoruna:) Beğensede varlar beğenmesede;)

 • İşte Türkiye (:

  0|0
  0|0
 • Elinize sağlık güzel olmuş...

  0|1
  0|1
 • faydalı bilgi

  0|1
  0|0
 • Kişi kavmini sevmekle suçlanamaz.
  O yüzden herkes ait olduğu yeri belirtebilir. Sevebilir de. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Taki iş; ırkçılıga kaçmadığı sürece. .. Ayrıca dikkatimi çeken şey yazıdaki; haritadaki almanca ifadeler... Almanlar neden TR deki etnik yapıyı araştırırlar? Sahiden neden?

  0|3
  0|0
 • Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür Türk kelimesi altında birleşmiştir. etnik grup sacmalıklarına gerek yok.

  2|4
  0|1
  • Türkiye'de sadece Türk kökenli insanlar mı yaşıyor?

  • Hepsini Göster
  • Siz kendi kendinize ne saçmalıyorsunuz? :)

  • yorum yapan arkdslar tbrik ediyorum

 • Türkiye'de Türk'ten çok Kürt var aga. Araştırmalar.

  0|0
  2|2
 • Gerçekten Türk olmayanları toplasan nüfusları 6 milyonu geçmez kendini kürt sananların çoğu Türk aşiretlerinden lazlar dediğin gibi çok çok azlar gelelim Orduda çokca yaşayan gürcülere öyle birşey yok Türkiye genelinde çok olabilirler ama Orduya vurursan %5 bile nüfusları yoktur ki köyleri ayrı zaten diğer kalan bölümün büyük çoğunluğu oğuzların Çepni boyundan benim gibi tarihtede Ordu-Giresun bölgesi vilayeti çepniydi.

  0|0
  0|2
 • Baba adım Adem, Ana adım Havva. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almışım nokta

  5|2
  1|1
 • bunlar cok genel etnık guruplar daha cok var
  dürziler i duydun mu?

  1|0
  0|0
 • Yaşadığımız yerdeki tek Arnavut aile biziz, çoğunluğu Arap ve Kürtlerden oluşuyor aramızda büyük kültür farkı var.

  0|0
  0|0
  • Eminim öyledir. Başka yerde yaşayan Arnavutlar var ama.

  • Hepsini Göster
  • Kültürler farklı olsa da, ortak bir kültür bulabiliyoruz :) Bizi, biz yapan budur zaten.

  • Aynen hocam :)

 • Ülkenin ismi Türkiye Türk yok birader. Sizin gibi etnik kökenciler yüzünden bu durumda bu ülke. Türkiye'de yaşayan herkes TÜRK'TÜR.
  Etnik kökenlere bölmeye çalışmayın ülkemizi.

  1|2
  2|2
  • Bence çok güzel olmuş bölen falan yok asıl bu tarz davranışlarla ortamı geriyorsunuz lütfen yapan arkadaşa saygı duyalım. Lütfen nezaket bunu gerektirir insanlıkta

  • Hepsini Göster
  • Kürtler ve diğer etnik kökenler azınlıklarımızdır kürtler 80 milyon olsada benim için azınlıktır.. bu ülke Türkün ülkesi adam ol doğru yaşa birlikte yaşayalım bu ülkeyi sahiplen ama toprağından isteme adam ol Haçlıların israilin uşağı olup hainlik yapma.. BEN GÖKTÜRKÜM BEN HUNUM SELÇUKLUYUM BEN OSMANLIYIM BEN TÜRKİYEYİM BEN TÜRKÜM

  • @turkmenyiğit sonunda kafama göre biri cıktı sitede helalin var adamsın kardeşim

 • Erkekler Devam
  38
Yükleniyor...