var gaslot19 googletag.pmd.push(function() { googletag.pisplay:(div-gpt-ad-1' ; googletag.pubads().sef=eshU([aslot19]; g});/spript>
section cd="moin-pcoum " class="ooin-pcoum " div id="sost-bontent- class="ouestions guycontent=>
zlaiÜye /span> sdiv>
idiv>
<< class="icon-muestions-picions ost-bype= guy > <
<<
a href="/kpor-">por /a> <
idiv> idiv> iiv id="sicialEbutton -spde" class="aicialEbutton -spde"ilaarfix">data-mseector="#micialEbutton -spde"i.icialEbur"> <
data-mrl=%http://iww.kizlarsoruyor.com/apor-q641107-baylar-bayalar-soru-basit-ama-cevap-zor-nasil" /ata-md="s41107- /ata-mcll"triggr="Aalse'>data-mrpata-arl=%hquestion/6rpata-lls.cialE>data-msow-forlow"pount"rs""Aalse'>data-msetanelforlow"pount"rs""A1000>data-morlow"pount""0" < href="/# class="aibtn tfbmsoae->data-mype="hcon">data-mink %http://iww.kizlarsoruyor.com/apor-q641107-baylar-bayalar-soru-basit-ama-cevap-zor-nasil"?tm_source"facebook&rtm_medium"=soae-utton amp;rtm_mampaign"=201-08'-23amp;rtm_mantent="641107->data-mame="sakaar-Bakal r-BSruyBakiteama Cevap Zor Nasıl Tavlardınız">data-meskript>on/"Desta r-Bimdi cafe bar gibi biyerdesiniz oturmuş arkadaşlarınızla muhabbet ediyosunuz.. Veya iş yerindesiniz cok hoşlandığınız birisi var onu tavlamak için...">data-mmages"http://images.kizlarsoruyor.com/custom/ttpics"apor-sh.jpg" /ata-mash"ag."/#KzlarsSruyor. alt="Gacebook" >itle="Kacebook" >el="nofollow"> <> acebook ia>dlass="aibtn twitter-tsoae->darige="G_band" >lt="Toiet" title="Tiet" tel="nofollow"> <> Titter-/biv> ia><<<<
dlass="auestions-ody cost-body > <<
Dostlar şimdi cafe bar gibi biyerdesiniz oturmuş arkadaşlarınızla muhabbet ediyosunuz.. Veya iş yerindesiniz cok hoşlandığınız birisi var onu tavlamak için. ne ypatdınız".." ne ür &irisimdlrdes blunurdnuz.

vs blsorulmu ayın kullaızor.um

Sexepligentizi kullaızrmzoınız"..

ne ibi boae-etler< ypatdınız"..<<<ündcelemener<:/lptrong><<<<<< apan dlass="toda- connect-link" nopostanel>/ata-ma-action="DLik->data-ma-label=""Qestions tel="nofollow">data-mm="sign"p" data-href="/uye-ol?returnurl=%2fspor%2fq641107-baylar-bayalar-soru-basit-ama-cevap-zor-nasil"> <<
<>class="gionn-harft"> span class="giur"blik-ount"rs"> span class="giur"birl"ount"rs">0/lpan> span class="giur"bvur"">|/lpan> span class="giur"bguyount"rs">0/lpan> slpan> sliv>< <
/m="tn weplay-jump-iur"/ata-ma-action="DSoae->data-ma-label=""Qestions span class="giur"bsoae-picions < < span class="giur"birl"ount"rs">3/lpan> span class="girl"-blobbottom:> slpan> span class="giur"bount"rsbonte> span class="giur"biuyount"rs">2/lpan> span class="giuy-blobbottom:> slpan> < < idiv><<<span class="giur"bnxt"bonteiner"> a href="/kagezin-tv"/q7757247-dde"-sosydanbirbi-ham-eski-ham-de-enidmsevgiinkzla-bebrbelr-atil- class="stgel>/ata-ma-action="DNxt" data-ma-label=""Qestions span class="giur"bnxt" >Sonrakidlpan> i>class="gionn-iur"bnxt" >di> idiv><<< aiv ilass="giur" picionss aiv ilass="goin-pcot"rte> siv ilass="guestions-itle= < href="/# class="aguy >akaar-Bakal r-BSruyBakiteama Cevap Zor Nasıl Tavlardınız"/l>di><< data-mm="sign"p" data-href="/uye-ol?returnurl=%2fspor%2fq641107-baylar-bayalar-soru-basit-ama-cevap-zor-nasil"> <<class="'ionn-picionss'>di>< <<<di>class="gionn-onay-iril"> si>3/lpan> sliv>di>class="gionn-onay-iuy"> si>2/lpan> sliv><<di><< < a href="/kagezin-tv"/q7757247-dde"-sosydanbirbi-ham-eski-ham-de-enidmsevgiinkzla-bebrbelr-atil- class="stgel ionn-nxt"bink" tata-ma-action="DNxt" data-ma-label=""Qestions span class="giur"bnxt" >Sonrakidlpan> i>class="gionn-iur"bnxt" >di> idiv><<<<< ul><< img src="http://images.kizlarsoruyor.com/custom/tser'vasari/aom/boyjpg" /idth="24" height="24" hlass="geshponsive-mg alt="GCvipeR"onuerrr="#this.nuerrr="ull,;this.rc="http://kmages.kizlarsoruyor.com/custom/tser'vasari/aerrr=birl"png' ; /> dipan> ditie> <dpntemtrope"next" >D shaens itnueoturmşuy ye"rsliience- :D uiv ilass="giur" iiv ilass="gidden">ntemtrope"nupvoaeCunt"">2/liv><data-ma-label=""Oicions tel="nofollow">data-mm="sign"p" data-href="/uye-ol?returnurl=%2fspor%2fq641107-baylar-bayalar-soru-basit-ama-cevap-zor-nasil"> <<
<>class="gionn-harft"><< span class="giur"blik-ount"rs">0/lpan> span class="giur"bvur"">|/lpan> span class="giur"bguyount"rs">2/lpan> slpan> sliv>< span class="goda- connect-link" tata-ma-action="DDnteLik->data-ma-label=""Oicions tel="nofollow">data-mm="sign"p" data-href="/uye-ol?returnurl=%2fspor%2fq641107-baylar-bayalar-soru-basit-ama-cevap-zor-nasil"> <<
dpan class="giur"blik-label=> <>class="gionn-harft"><< span class="giur"blik-ount"rs">0/lpan> span class="giur"bvur"">|/lpan> span class="giur"bguyount"rs">0/lpan> slpan> sliv>< data-mm="sign"p" data-href="/uye-ol?returnurl=%2fspor%2fq641107-baylar-bayalar-soru-basit-ama-cevap-zor-nasil"> <<class="gionn-opcionss>< sliv><<<< a class="rame=#32;Kropfler-hovre iata-hrovre="{"u":"talphalvapntis","h":"0"} href='/uye-/talphalvapntis iarige="G_self">talphalvapntisia><< >dlpan> <<dp> wuhuu bunu beğndinm :))<< a class="roda- #32;connect-link& data-href="/uye-ol?returnurl=%2fspor%2fq641107-baylar-bayalar-soru-basit-ama-cevap-zor-nasil">data-mm="sign"p" dref="/uye-ol?returnurl=%2fspor%2fq641107-baylar-bayalar-soru-basit-ama-cevap-zor-nasil">del="nofollow"> span class="giur"bopcionss>class="gionn-opcionss>Yru-ml< sliv>
 • span class="gave" >Sorn sdiv>
 • iiv class="tpicionsbeta span class="gtie> >dlpan> <<dp> Sexepligenti kullaızrsın yati direk.. By ye"rsliieis&ovap- değilheim.. Sen öye cyapınca direk yatına gelip dokunailirmiynm encmdlr çıkarmzı n mz dicek sadee- bakar geçre sen onuniçin. eis&nlıBk zevk olursun.. << a class="roda- #32;connect-link& data-href="/uye-ol?returnurl=%2fspor%2fq641107-baylar-bayalar-soru-basit-ama-cevap-zor-nasil">data-mm="sign"p" dref="/uye-ol?returnurl=%2fspor%2fq641107-baylar-bayalar-soru-basit-ama-cevap-zor-nasil">del="nofollow"> span class="giur"bopcionss>class="gionn-opcionss>Yru-ml< sliv><<< sliv><
  /div>
  < < ilass="gautVtn s"onulick"="ideoAOfDay.outVideoA();> < img src="http://images.kizlarsoruyor.com/custom/toutV_ionnpng" hlt="GMutV ideoA"/ < < ityle="display:none;v>ilass="gautVtn s"onulick"="ideoAOfDay.unoutVideoA();> < img src="http://images.kizlarsoruyor.com/custom/tunoutV_ionnpng" hlt="GUnoutV ideoA"/ < < inulick"="ideoAOfDay.lose"ideoA();> div class="bideosOutVe id="sideo"OutVe < im="sideo"Wraper"> < dliv> dliv> dliv> style> / #oin-ideolWrap { / scripterrc="h//cdn.ideyomaticom/cu/p/jsvideo"frame isibilejs'} ar oideoAOfDay =c{ docke:# alse", ideo" null, gaVew: 'alse", gaDock 'alse", oad"ideoA function( ) { / ar oisibile= true; / ar oembeddedTemlayt="tscript>(vdymnisibile('[VIDEOURL]','0p0%','38px , 'G');<\lpript><"/ ar oexcludedPostsSetanel= t"a88720;a93664;a98183;q6696429;q6705687;q6707486;q7050701;q7059913"; / ar oexcludedPosts= texcludedPostsSetanel.plait(";").filernfunction()x) / ieurnu (x !== (nd:fined) ||'G'))} })} / ar oosttID= tata-ayer'[0].PostId} if (osttID) { / if (ata-ayer'[0].PgesTpe= == Question");/ / osttID= tq" p+osttID} ese" if (ata-ayer'[0].PgesTpe= == QmyTake") / osttID= tqa p+osttID} ar oosttFund:= texcludedPosts.findfunction()ostts){ieurnu ostts == osttID})} if (osttFund:;/ / isibile= talse"} $(#mainHideoAWrap".sefmovr(); } if (isibile) { ar oarrideTtle== tqKz ars ilk adımz atmalz mz? ;Zeynep Casalcio - İtalyan erkekllri mi Türk erkekllri mi? ;Gati Müjde - Neden KzlarsSruyor.? ;Gati Müjde - Kadılar "gerçek"rt espirili erkekllri mi erncih ede.? ;Hayatta beklldikllrinin tam ernsi olsaoın? ;Doğştuan ye"rnekli olak iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Sizi kndinie mzknatı"&irbi cekecek insnlar n 5 r%abk öelliinGi bludu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;ÖnemsldiinGiz kadılar a sr lzn, ed)rt mi? ;Üzlern hamsern. Sen neye üzledün? ;Hr" gün gülümslmntiziçin. 8 ed)rt ;aç ar nn kansr" hastalr na baınlanyan mnGik ener iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Harika baba ed)i.? Nsıl TOunur? ;Mtlugun anahtr küçük şele>r ;Kadılar "çin. önemli olan ama erkekllrin ananyamadıın 9 şel ;Gamzesi olan insnlar ed)rt çok öell)i.? ;BiyoGik kolheidiye idiern kz n mtluguğ ;Yeilibörler< Neden En İyisi)i.? ;Kzrmz zı ın değrlerdinripboaeikaar yr auan adam ;Gerçekboayattaki Tom ve Jerrl ;Maymn kadıln öprnse.." ;KzzKarideiltiziOuduğna McinettariOumatız Gereken 7 Durum ;TzraşTOurken Kaeizasınr ;Asnlsödes A Şaksın Yapılzrsa ;Tornuyl İkşart eDiliye cAlarşan Büyüknnec ;aşalz Teyzenin Mükemene Dans Perorm"ansz ;Hr" Şeye Brnurnu Sokan Köpr iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Köpr e>re cSakambç BOynaızrs..."iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Neden Kadılar n Erkekllrden aha AÇok Uykuya İhtiyacz Vrdın.? ;Erkekllrin, Dürüs eKadılar Tencih Etmeek Sbekpllri ;Zeki İnsnlar n 4 O%abk Öellikği ;Iı l Yücesoy - Neden KzlarsSruyor.? ;Hasnl Yaltızoğlu - Survivorda Bkz mz, erkek olak imz dha Azr.? ;Aslzhan Günr" - Instagram fotoğrafar nnn szr ne? ;Haftasolar çin. eğlnce-li aktivitler <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<;201- YazModa sz ;Neden erkekllr kadılar dan dha AazMyrşa.? ;Zeynep Casalcio - Neden KzlarsSruyor.? ;Erkekllr Adt eSanczsz Çekrnse.." ;Yekta Koan c-cAlkr a size göde nsıl ın.? ;Yekta Koan c-cSeserdinrmeyi en çok sevdiinGiz kaakter 0) { var newVideosArray =[]; var newTitlesArray = []; for (var i= 0; i < topicIndexes.length; i++) { newVideosArray.push(videosArray[topicIndexes[i]]); newTitlesArray.push(titlesArray[topicIndexes[i]]); } videosArray = newVideosArray; titlesArray = newTitlesArray; } //if not found a topic video display all except the topics videos else{ for (var i= 0; i < topicExistsIndexes.length; i++) { videosArray.splice(topicExistsIndexes[i] - i, 1); titlesArray.splice(topicExistsIndexes[i] - i, 1); } } } var randomIndex = Math.floor((Math.random() * titlesArray.length - 1) + 1); var vidLink = videosArray[randomIndex]; var vidTitle = titlesArray[randomIndex]; $("#videoTitle").html(vidTitle.trim()); VideoOfDay.video = vdymnvisible(vidLink.trim(),'100%','421px', 'videoWrapper', true); } }, init: function(){ if (window.jQuery && gag) { VideoOfDay.loadVideo(); //VideoOfDay.initDock(); }else{ setTimeout(VideoOfDay.init, 500); } }, initDock: function() { $(window).scroll(function(){ var windowBottom = $(window).scrollTop() + $(window).height(); var videoTop = $("#mainVideoWrap").offset().top; var windowTop = $(window).scrollTop(); if (!VideoOfDay.gaView && windowBottom > videoTop) { gag.trackEventWithArgs("Video", "DesktopScroll", dataLayer[0].PageType); VideoOfDay.gaView = true; } if (windowTop < videoTop && windowBottom > $("#mainVideoWrap").height() + videoTop) { if (VideoOfDay.docked) { VideoOfDay.undockVideo(); } } else{ if (windowTop > videoTop + 250) { if (!VideoOfDay.docked) { VideoOfDay.dockVideo(); } } } }); }, dockVideo: function() { if (!VideoOfDay.gaDock) { gag.trackEventWithArgs("Video", "DesktopDock", dataLayer[0].PageType); VideoOfDay.gaDock = true; } var left = $(".sidebar").offset().left; $("#videoWrap").css({ "position": "fixed", "left": left, "bottom": 0, "z-index": "9999" }); $(".videoOuter").css({ "height": "225px", "width": "300px" }); var videoContent = $(".videoContent"); videoContent.css({ "height": "75px", "width": "300px" }); videoContent.children("div").css({ "font-size": "14px", "padding": "2px 0 0 0px", "width": "240px", "line-height": "1.4", "background":"none" }); //$("#closeVideo-btn").css("display", "block"); //$("#muteVideo-btn").css("display", "block"); VideoOfDay.video.resize('300px', '225px'); VideoOfDay.docked = true; }, undockVideo: function() { $("#videoWrap").css({ "position": "", "right": "", "bottom": "" }); $(".videoOuter").css({ "height": "", "width": "" }); var videoContent = $(".videoContent"); videoContent.css({ "height": "", "width": "" }); videoContent.children("div").css({ "font-size": "17px", "padding": "8px 0 0 30px", "width": "410px", "line-height": "", "background": "url(http://images.kizlarsoruyor.com/custom/media/ico-hdr-video.png) no-repeat 0 9px" }); VideoOfDay.video.resize('737px', '421px'); VideoOfDay.docked = false; }, closeVideo: function() { VideoOfDay.video.mute(); VideoOfDay.undockVideo(); $("#closeVideo-btn").remove(); $(window).unbind('scroll'); }, muteVideo: function() { VideoOfDay.video.mute(); $("#unmuteVideo-btn").css("display", "block"); $("#muteVideo-btn").css("display", "none"); }, unmuteVideo: function() { VideoOfDay.video.unmute(); $("#muteVideo-btn").css("display", "block"); $("#unmuteVideo-btn").css("display", "none"); } } VideoOfDay.init();

  Senin görüşün var mı?

  Kızlar Ne Diyor 2

  • Langırt oynamaya davet et ben de denemeyi düşünüyorum

   0|0
   0|0
   • bulunduğumuz yerde langırt yoksa yandık yani

  • Hiç birşey yapmayan insanlar daha çok dikkat çeker :D

   0|0
   0|0

  Erkekler Ne Diyor 2

  • tavada tavlardım :D

   0|0
   0|1
  • bakar bakar sonra ortamı terk ederdim maksat mistik olsun cool görünelim :))

   0|1
   0|0
   • en iyi cevapsın o zman adamım=)

   • eyvallah birader, içimizden geldiği gibi yazmaya çalışıyoruz işte beğenilmesi güzel

  Yükleniyor...