Metafizik kitabı önerebilir misiniz?

Arkadaşlar düzgün vir metafizik kitabı arıyorum nedir ne değildir na yapılır tavsiye varmı ?

Güncellemeler:
psişik çalışmalar astıra seyahat , telekinezi , gibi nesne hareket ettirme gibi

0|0
33

En İyi Kız Görüşü

 • u-poe "acime">
  u- las"lre "hzlaandiv>ok gabeş..s="oyutipm pülakdAnr">s="se-my=hav>ok > .;" pver" data-hover="{&qer">3<459-metafizik-kitabi-onerebilir-misiniz">
  0
  <459-metafizik-kitabi-onerebilir-misiniz">
  0
  < class=="ipan'ion="Sh

< class=="ipanibar-likecounpan cv class=ing="_sY"quelntent-wraent-wraent-wr" /ial-buttons PopWrap">on.miscopenerepopulWrap"e itemtyan nedpopula-tion()">on.min.miscope itemtyopulaC önerebon.min.miiiiiscopenerepopulT>
< class="oputp9-me/use clas="ubadsOfDay.iutpubads();ebon.min.miiiiiiiiiidth="25" height="25" class="responsive-img" alt=iutp_"hr"u-bar"larsoapat ubads"/oon.min.miiiiis/iaon.min.miiiiisaenereuniutpubads< c(w, d, s, l, i) { w[ class="oputp9-me/use clas="ubadsOfDay.uniutpubads();ebon.min.miiiiiiiiiidth="25" height="25" class="responsive-img" alt=uniutp_"hr"u-bar"larsoUniutp ubads"/oon.min.miiiiis/iaon.min.miiiiisaeneren:cenubads< cse clas="ubadsOfDay.n:cenubads();ebs/iaon.min.micbuttoon.min.miscope itemtyopulaOutp anserepopulOutp aaon.min.miiiiiscope itemtyopulaWrappt-ac(w, d, s, l, i)block[ cnerepopulWrappt-adon.min.miiiiis/uttoon.min.mis/uttoon.mis/uttoos/uttoo / #opinimin.mi #itab">PopWrap {on.min.miiior=nul: 50{bacon.min.miiiquestion .s -op(>
<: >e/cdnve; n.mis, l, i)llowe; n.mihr"ner: ""; n.mi"this: 24EKc n.mior=nul: 24EKc n.miquestion .s -583ba -406bata-ier -acc n.miquestion .ag="#Ks -op(height="25" class="responsive-imC öner="25" c/gag-sprit clofi)c n.miquestion .aon-1sdag.cm n.mi googitop:dpCEK; st .putp9-mee{ n.miiloal: >!--[i.opuyomanive-img/ptNodopulah="0" l] = le!= 'bs/v id="pimin.mi googlen-local-acy = false; va -1')ubadsOfDay =e{ n.midocke.s inner, n.miopula', 'P n.migaVnctioinner, n.migaDockioinner, n.miickyubadsEvent(); s 1]);imin.mi -1')l] = lede.inserimin.mi -1')oltiddedTeml, toca:new Datvdymnl] = le('[VIDEOURL]','pC0%','38CEKy st');<\/v id="p"imin.mi -1')oxcludedPostsSntent"de."a88720;a93664;a98183;q6696429;q6705687;q6707486;q7050701;q7059913"; imin.mi -1')oxcludedPostsde.oxcludedPostsSntent". l,it(";").uot="2h([adslot1x);imin.mi >eicon (x !== (n . } swi ||st'))c n.miiiiiiiii})c n.miiiiiiiiiimin.mi -1')divtIDde.abi-stick[0].PostIdc n.miiiiiiiiiif (divtID) n.miiiiiiiii{ imin.mi if (abi-stick[0].P5" Ttopi== s().set("paimin.mi ;imin.mi divtIDde.ss="+divtIDc n.miiiiiiiiiiiiistn.miiiiiiiiiiiiiener if (abi-stick[0].P5" Ttopi== smyTake");imin.mi divtIDde.sa="+divtIDc n.miiiiiiiiiiiiistn.miiiiiiiiiii n.miiiiiiiiiiiii-1')divtFon .de.oxcludedPosts.uondh([adslot1divts){>eicon divtsi== divtID})c n.miiiiiiiiiiiiiif (divtFon .aimin.mi ;imin.mi l] = lede.innerc n.miiiiiiiiiiiiiiiii$(div> ilk adıer: er:?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Zeynep Casaln c - İtalyan erkeklan yeneekli olmakiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Sn-p ruyor.e er:knatın> ın 5 suggk > k" de "hi buldukiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Önems a s> ıiv>n,stione mi?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Üziz">n hams="2. S>n neye üziz"dün?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Htemsarmsarlüms ınv> kanstemhastal> ına bağv> ı küçük şeopiriiiiiii ;Kadınv> içint> 9 şeo ;Gamzesi olan insanv> stione >ok > k" oii?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Biyohik kol Naviga edi">n kclaın mutluteğeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Ye" clss=" tes"25" getTip> sy> a>an adpm ;Gerçek> yattaki Tom ve Jerro ;Maymen kadınv> öp"2se... ; clzec" de" chiz Olduğena Mn nettar Olmandiz Gereken 7 Duquesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss;Tiv> ş-iterken K yen Ufakiv>kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Türkçe Öğrneen Muhabbet Kem"eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;Koniv> Çiftin Harika Dansv> ;Okuldan Bv>kan Küçük clzın İsianv> ;Yel YaYigan Sah/bi.e Bakm ian Guqurlu Köp"kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Babav> ınv> Uiandırm ia Çdiv>sa ;Torenuyla İ TeyzenintMükemn>< Dans Perir-mansv> ;HtemŞeye Bcon-n"subkan Köp"kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Köp"kpirpi SakiambşvOynanv>>sa... ;Neden Kadınv> ın ErkeklÇok Uykuia İhtiyacv> V" dv>>?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Erkekl ı Te2cih Etmel Sp; pl ın 4 Ouggk >k" dağiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Ihan Güntem- Instagrpm fotoğrafv> ınv>n sv>r ı ne?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Haftasonv> ı içinteğle> ;Neden erkekl dan y=hav a size gö e nyet" dv>>?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Yekta Koar-l- Ses" getTmeyi en >ok sevdie "hiz kadata-ganeydi?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Yekta Koar-l- Neden Kss="rSsponsi?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Yekta Koar-l- Ses"hizden dolayv> on-p tanv>dv>ğv>nv> iddia edenl k" dikl ı bi'); ımt> < >v>kauggnt> k" dikln yolv> ı!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Duyduğenuzda oradan hdiziv>ca uzakian ilginç evler"k teklifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Kadın ruhundan an, ian erkekl k" diklhan Güntem- Doğru e" chi nyet" buldun?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;En Gük" Ev"er"k Teklifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Zeynep Casaln c - İp; Tarye bKoniama krit 5" /in nst-m?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Öykü Çer"k - Sanal a gerçek ola"hr"> mi?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;En büyük a kavgayla bKoniariiiiiii ;Erkee "hzsevipzseviediğiinyet" an, >?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Gerçek>aan a da on-p ne >ok < cezbede>?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Asiv>han Güntem- Oyuncu >ift" /in evler"ğiinyet" ?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Eda >k"metam- B"> erkek er" Tarde ta-ganeyi">?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;KentamE nyet" a dv>ndiz?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Gaye Turgutl- Ev"er"e "hzne gük" ianv> nioii?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;I nst-m?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Erkekl ı Nst-moii?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Hayatıer:zda 7760si ve Kötüsüyle Y a Tncelllcakv> dan korenmanv>n etar"i">olv> ı!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Gehiz A" cltını tedal] =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;EsLikek buren amer"yatv> ınv> kim">?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Boğazznefekcelonv> ı nyet" tedal] edi"ii?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Antibelokek kulv>nv>rken nst-m< dikkaclasmer"?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Horiama nioen olui?iNyet" tedal] edi"ii?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;Fit heig nyet" olui?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Çikolata nioen kadınv> a iyi"gar"nsi?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Zeynep Casaln c - Ee >ok >n dth="tip-ifiinioii?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Çayla Ev"enh="tİçint11 Neden ;Sevgi"iye Saket"da Cupcaketip-ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Anig ve babaet"nv> kınkantambp; K nst-m ynma nioii?iNyet" olui?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;İlk Defa Anigs"hin Ses"hi Duian Bp; e "hzTepk] =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Alzheim-m Ootampnigyle Duigusalss="o Rolv mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;ış ref=et"nv>nt100 yt" iv>kates" şimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Merve Özkaynak - Kure Cilt Bakıer:?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Merve Özkaynak - ış Nyet" Uzatılv>>?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Merve Özkaynak - Yağvr:?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Gük" r"k Bakıe Tüyola ı!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Makyaj İpess="ğüs K et" Y 0) { var newVideosArray =[]; var newTitlesArray = []; for (var i= 0; i < topicIndexes.length; i++) { newVideosArray.push(videosArray[topicIndexes[i]]); newTitlesArray.push(titlesArray[topicIndexes[i]]); } videosArray = newVideosArray; titlesArray = newTitlesArray; } //if not found a topic video display all except the topics videos else{ for (var i= 0; i < topicExistsIndexes.length; i++) { videosArray.splice(topicExistsIndexes[i] - i, 1); titlesArray.splice(topicExistsIndexes[i] - i, 1); } } } var randomIndex = Math.floor((Math.random() * titlesArray.length - 1) + 1); var vidLink = videosArray[randomIndex]; var vidTitle = titlesArray[randomIndex]; $("#videoTitle").html(vidTitle.trim()); VideoOfDay.video = vdymnvisible(vidLink.trim(),'100%','421px', 'videoWrapper', true); } }, init: function(){ if (window.jQuery && gag) { VideoOfDay.loadVideo(); //VideoOfDay.initDock(); }else{ setTimeout(VideoOfDay.init, 500); } }, initDock: function() { $(window).scroll(function(){ var windowBottom = $(window).scrollTop() + $(window).height(); var videoTop = $("#mainVideoWrap").offset().top; var windowTop = $(window).scrollTop(); if (!VideoOfDay.gaView && windowBottom > videoTop) { gag.trackEventWithArgs("Video", "DesktopScroll", dataLayer[0].PageType); VideoOfDay.gaView = true; } if (windowTop < videoTop && windowBottom > $("#mainVideoWrap").height() + videoTop) { if (VideoOfDay.docked) { VideoOfDay.undockVideo(); } } else{ if (windowTop > videoTop + 250) { if (!VideoOfDay.docked) { VideoOfDay.dockVideo(); } } } }); }, dockVideo: function() { if (!VideoOfDay.gaDock) { gag.trackEventWithArgs("Video", "DesktopDock", dataLayer[0].PageType); VideoOfDay.gaDock = true; } var left = $(".sidebar").offset().left; $("#videoWrap").css({ "position": "fixed", "left": left, "bottom": 0, "z-index": "9999" }); $(".videoOuter").css({ "height": "225px", "width": "300px" }); var videoContent = $(".videoContent"); videoContent.css({ "height": "75px", "width": "300px" }); videoContent.children("div").css({ "font-size": "14px", "padding": "2px 0 0 0px", "width": "240px", "line-height": "1.4", "background":"none" }); //$("#closeVideo-btn").css("display", "block"); //$("#muteVideo-btn").css("display", "block"); VideoOfDay.video.resize('300px', '225px'); VideoOfDay.docked = true; }, undockVideo: function() { $("#videoWrap").css({ "position": "", "right": "", "bottom": "" }); $(".videoOuter").css({ "height": "", "width": "" }); var videoContent = $(".videoContent"); videoContent.css({ "height": "", "width": "" }); videoContent.children("div").css({ "font-size": "17px", "padding": "8px 0 0 30px", "width": "410px", "line-height": "", "background": "url(http://images.kizlarsoruyor.com/custom/media/ico-hdr-video.png) no-repeat 0 9px" }); VideoOfDay.video.resize('737px', '421px'); VideoOfDay.docked = false; }, closeVideo: function() { VideoOfDay.video.mute(); VideoOfDay.undockVideo(); $("#closeVideo-btn").remove(); $(window).unbind('scroll'); }, muteVideo: function() { VideoOfDay.video.mute(); $("#unmuteVideo-btn").css("display", "block"); $("#muteVideo-btn").css("display", "none"); }, unmuteVideo: function() { VideoOfDay.video.unmute(); $("#muteVideo-btn").css("display", "block"); $("#unmuteVideo-btn").css("display", "none"); } } VideoOfDay.init();

Senin görüşün var mı?

Kızlar Ne Diyor 2

 • Metafizik kapsamlı hangi alanına ilgilisin?

  0|0
  0|0
  • psişik çalışmalar astıra seyahat , telekinezi , gibi nesne hareket ettirme gibi

 • düzgün derken? tam olarak ne içerikte arıyorsun?

  0|0
  0|0

Erkekler Ne Diyor 3

 • 0|0
  0|0
 • varlığın ötesinde metafizik...tavsiye ediyorum

  0|0
  0|0
 • Harun Yahya:Yaratılış Atlası

  0|0
  0|0
Yükleniyor...