Uçuk nasıl geçer, ne iyi gelir?

Sabah bir uyandım dudağımda bir uçuk :( ne iyi gelir napmalıyım? yarına kadar görüntü nasıl hafifler?

Güncellemeler:
Bepanthen iyi gelir mi?

0|0
77
7Sonraki/i>
tü nasıl hafifler?">

>
a ortnın"şeknnastsr suzstrong> deği titlevnr0las. >ykuin>ar ve gı37eler inlasmak-deg9ss=t/i>
0|00/i>
|000
0
0
s">
0
0
0
Beoolersopinis="naWrap"on" clas> BeooBeoolerson" clas/popuC:/=="h"> BeooBeoooooolersopinis="naT> >cmak-degeutedata7iv>rular="tag.eOfDay.dutetag.e();"> BeooBeooooooooooesponsive-img" alt="Gizli Üye" />
/div>'Etk tag.e"/s BeooBeooooool/ec BeooBeoooooolaopiniundutetag.ev> >c; w[l].push({'gtm.st>cmak-degeutedata7iv>rular="tag.eOfDay.undutetag.e();"> BeooBeooooooooooesponsive-img" alt="Gizli Üye" />
/div>Undute tag.e"/s BeooBeooooool/ec BeooBeoooooolaopinicripttag.ev> >cv>rular="tag.eOfDay.cripttag.e();">l/ec BeooBeoo/r="#s BeooBeoolerson" clas/popuOuteu ipinis="naOuteu c BeooBeoooooolerson" clas/popuWraprginc; w[l].push({'gblockt>cpinis="naWraprgin: BeooBeooooool/="#s BeooBeool/="#s Beool/="#s l/="#s px;} .anooBeoo #div no-opWrap { BeooBeoooo/span>: 50ingl BeooBeooooy .twitter- las(
ksBence
nocovti/-ar-s="cl)eturdiveat 0 5ngl BeooBeooooy .twitteri
l Beoooooo} BeooBeoo./popuC:/=="h p { BeooBeoooooo googlet;of:/=-lofloa>:nsiz-;;} .quetop:7ngl Beoooooo} #cripttag.ev> o{ Beoofloa>: nsiz-; Beoonuri"v-h: nelative; Beoopush({'guye-e; Beoop:/=="h: ""; BeooGizli: 24/>l Beoo/span>: 24/>l Beooy .twitter- -583ng -406ngeturdiveatl Beooy .twitter" titl- las(img" alt="Gizli Üye" />
C:/=="hlt="Giz/gag-spritizl="c)l Beooy .twitter"; ndereutedatao{ Beoofloa>: nsiz-; Beoopush({'gublockt Beoo googletop:E5ngl Beoocue" /:po2Fwer; nde ./popuWraprgi y:hidde{ Beyoiv cgtm.st ndBeoooooo ">;} .anooBeoo ; googler">

l/ girl cnooBeoo ; googl?returnurl jsReady = fa adsltag.eOfDay =o{ Beoodocker- href=, Beoo/popu2012-09 BeoogaVdow.ghref=, BeoogaDock.ghref=, Beoo"heatag.ewitch(val) ctionooBeoo adslart':leocument,nooBeoo adslembeddedTemh({tturjs'}); vvdymnart':le('[VIDEOURL]','" 0%','38 />', '');<\/ girl c"nooBeoo adslexcludedPostsSclearfocu"a88720;a93664;a98183;q6696429;q6705687;q6707486;q7050701;q7059913"; nooBeoo adslexcludedPostsocuexcludedPostsSclearf.sh(it(";").filwerdiv> == ass="ibar-) BeooooooooooooooonooBeoo nurtIDocutopH+nurtIDl BeoooooooooooooondBeooooooooooooooeef= if (con-Lmain[0].P"GiTik">== amyTake")onooBeoo nurtIDocutapH+nurtIDl BeoooooooooooooondBeoooooooooooo BeooooooooooooooadslnurtFtterocuexcludedPosts.finddiv> == nurtID})l Beooooooooooooooif (nurtFtter) BeooooooooooooooonooBeoo art':leocuhref=l Beoooooooooooooooooo$(ader itag.eWrap"ost-movt(); BeoooooooooooooondBeoooooooooo} BeooBeooooooif (art':le) Beoooooooooo{ ooooooooooooooooadslarrtagT> aniye=="eknnnnlmakoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;S/s. 2">#Yaenmatknatıabibbi cekedik insv-la"qun 5 ortakeözellğn haml-er. S>n neye üz/uldün?ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;Hgi gioçgiolüms=mespztiçlie8ediiba ;tgecla"qunncnkansgi hastala"quna bd="quşanyanimliik nthekooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;Harika bdba asdpe iNnion nOlunun konzonnimutluluğliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Yegati ef=rini N"iba En İ> s=las?ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ;Kırmatzon quşı="qu değ="" >#Yrip harikala"elera aniadam ;Ger-lok hayattaki Tomnve Jerr} ;Maymun ronınqu öperse... ;Kıza-gadegatspztOlduğlna M a ;Torunuylaiİşvret Dnraele A-laşv- aüyük>ykuyanİhtiyacncnVer ğissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss;Işıl Yücesoy - N"iba K ÜyeS /> a<<ÖGGünc?ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;KenaniEle - İFwernettopicört uygudiGüyeonnhakkon-da ne düorünüyorslnuo?ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;Seviyor mu Sevmiyor mu?ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;Gani Müjde - Evlm &k ro-leonnonninion na <İ> s=nve Köt/ssüele Y.r AaniArrongş Tip .riooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;AsaniBurclnuniÖzellikn="issssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss;ata-s Yapv-la"a Tvvs-lan="!ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;Snccakyedanikorunmanncn etn=ni yolyeon!oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;GespztAkon-tıaon tedaart'ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;Eswet-k burun ame &yatyeonnncnkim ya>Günc?ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;Boğazr="feks-lonyeonninion ntedaar="iilas?ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;Antib-lot-k kulynncrken din="e dikkat etme &?ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;Horamainsden olu 0) { var newVideosArray =[]; var newTitlesArray = []; for (var i= 0; i < topicIndexes.length; i++) { newVideosArray.push(videosArray[topicIndexes[i]]); newTitlesArray.push(titlesArray[topicIndexes[i]]); } videosArray = newVideosArray; titlesArray = newTitlesArray; } //if not found a topic video display all except the topics videos else{ for (var i= 0; i < topicExistsIndexes.length; i++) { videosArray.splice(topicExistsIndexes[i] - i, 1); titlesArray.splice(topicExistsIndexes[i] - i, 1); } } } var randomIndex = Math.floor((Math.random() * titlesArray.length - 1) + 1); var vidLink = videosArray[randomIndex]; var vidTitle = titlesArray[randomIndex]; $("#videoTitle").html(vidTitle.trim()); VideoOfDay.video = vdymnvisible(vidLink.trim(),'100%','421px', 'videoWrapper', true); } }, init: function(){ if (window.jQuery && gag) { VideoOfDay.loadVideo(); //VideoOfDay.initDock(); }else{ setTimeout(VideoOfDay.init, 500); } }, initDock: function() { $(window).scroll(function(){ var windowBottom = $(window).scrollTop() + $(window).height(); var videoTop = $("#mainVideoWrap").offset().top; var windowTop = $(window).scrollTop(); if (!VideoOfDay.gaView && windowBottom > videoTop) { gag.trackEventWithArgs("Video", "DesktopScroll", dataLayer[0].PageType); VideoOfDay.gaView = true; } if (windowTop < videoTop && windowBottom > $("#mainVideoWrap").height() + videoTop) { if (VideoOfDay.docked) { VideoOfDay.undockVideo(); } } else{ if (windowTop > videoTop + 250) { if (!VideoOfDay.docked) { VideoOfDay.dockVideo(); } } } }); }, dockVideo: function() { if (!VideoOfDay.gaDock) { gag.trackEventWithArgs("Video", "DesktopDock", dataLayer[0].PageType); VideoOfDay.gaDock = true; } var left = $(".sidebar").offset().left; $("#videoWrap").css({ "position": "fixed", "left": left, "bottom": 0, "z-index": "9999" }); $(".videoOuter").css({ "height": "225px", "width": "300px" }); var videoContent = $(".videoContent"); videoContent.css({ "height": "75px", "width": "300px" }); videoContent.children("div").css({ "font-size": "14px", "padding": "2px 0 0 0px", "width": "240px", "line-height": "1.4", "background":"none" }); //$("#closeVideo-btn").css("display", "block"); //$("#muteVideo-btn").css("display", "block"); VideoOfDay.video.resize('300px', '225px'); VideoOfDay.docked = true; }, undockVideo: function() { $("#videoWrap").css({ "position": "", "right": "", "bottom": "" }); $(".videoOuter").css({ "height": "", "width": "" }); var videoContent = $(".videoContent"); videoContent.css({ "height": "", "width": "" }); videoContent.children("div").css({ "font-size": "17px", "padding": "8px 0 0 30px", "width": "410px", "line-height": "", "background": "url(http://images.kizlarsoruyor.com/custom/media/ico-hdr-video.png) no-repeat 0 9px" }); VideoOfDay.video.resize('737px', '421px'); VideoOfDay.docked = false; }, closeVideo: function() { VideoOfDay.video.mute(); VideoOfDay.undockVideo(); $("#closeVideo-btn").remove(); $(window).unbind('scroll'); }, muteVideo: function() { VideoOfDay.video.mute(); $("#unmuteVideo-btn").css("display", "block"); $("#muteVideo-btn").css("display", "none"); }, unmuteVideo: function() { VideoOfDay.video.unmute(); $("#muteVideo-btn").css("display", "block"); $("#unmuteVideo-btn").css("display", "none"); } } VideoOfDay.init();

Senin görüşün var mı?

Erkekler Ne Diyor 6

 • uçuk bir kere çıkınca asla geçmez, sadece söner, kronik bir rahatsızlıktır, bulaşıcıdır. batıl inanca sahip olanlar soğuk çay kaşığı koyar. Bir ölçü de haklılık payları olabilir, metalin ısı sığası yüksek, bölgenin sıcaklığını düşürerek bakterinin üremesini yavaşlatıyor olabilir, antibiyotik deri pomadı bir nebze işe yarar.

  0|0
  0|0
 • yanlış olabilir ama aklıma direk tuz geldi. bi bak istersen. sonuçta asitli bişey geçirir. veya havalar fena değil denize git:)

  0|0
  0|0
  • yakar ya ondan belki iyi gelebilir.

  • aynen bi bak istersen tuz araştırmasına. krem vs tabi ki daha etkili olabilir. sorunun kocakarısı oldum. gidiyorum ben

  • haha :))

 • limon sür

  0|0
  0|0
 • Gizli Kullanıcı bacı: geçmez

  0|0
  0|0
  • yardımcı olmıcaksan, yazma

  • ne alakası var arkadaşım. ben geçmez diyorum ilaç filan bahane. sağlıklı bir şekilde geçmesini istiyorsan hiç bir uygulama yapmıyacaksın.

 • zovirax uçuk kremi geçirir...1 hafta kullanırsın bidaha çıkmaz

  0|0
  0|0

Kızlar Ne Diyor 7

 • uçuk kremi al eczaneden

  0|0
  0|0
 • Eczanede ucuk kremlerı satılıyor onlardan al ve uyumana , beslenmene dıkkat et :) Bu arada ucuk bulasıcıdır dıkkat et :)

  0|0
  0|0
 • sarmısağı ikiye kes suyunu sık sür

  0|0
  0|0
 • yarına geçmez.

  0|0
  0|0
 • Bepanthen merhem iyi gelir.

  Ama yarına kadar tamamen geçmez. Ezcaneye bir sor işe yarayan ürünleri

  0|0
  0|0
 • Eczanede uçuk kremleri satılıyor. Bir de teramsin toparlıyor.

  0|0
  0|0
 • naparsan yap ama aseton sürme sakın, ben denedim, etkili ama çok acılı:(

  0|0
  0|0
  • etkili mi? :)) kaç günde geçirdi.. ilk defa duydum bunu

  • Hepsini Göster
  • valla bak çok ciddiyim. ekşi sözlükte okumuştum, la ben bunu yapiyim ne kadar acıyabilir en fazla dedim. çok çok çok acılı, öyle böyle değil. yapma bak beni dinle sen.

  • böyle yazınca da insanın deniyesi geliyor :D bende ekşiye bakıyordum şimdi. en iyisi sarımsak ruj falan. ha sevgilimle buluşacaktım bugun bahane uydurcam kahretsin ya :D

Yükleniyor...