Şarkıdan anlayan biri yok mu ya?

a">
Fac/div>akıics"> ak/didiv> /didiv> iv>pewide" "name"lt=/headl=" /healearmeta">
mu ya? Ne istediğimi herkes anlamaz gençler bakın bir söylüc/didp/didiv> /dia"> e-bar" id="quepinice-paylas" ub-nav histrong>25" c/> 5" z g:w" trong>/didiv> /ddia"> e-bad"poils-full-ennav div> /dih-wralas" inv-dhriv Üyea">
0w" Üyeov> |w" Üyeov> 0w" Üyeo" Üyeo"iv> /o" Üyemeta">
1w" Üyeov> 14w" Üyeov> /ddia"> ov> oics"> lrrow"kım Üyeidiv> /do"iv> /oa"> oa"> oa"> oa"> lrrow"iv> ddia"> lrroet" Üyemidiv> /ddia"> lr lrrow"iv> oa"> 14w" Üyeomiv> oa"> lr lrrow"iv> oa"> 1w" Üyeo"iv> ddia"> lr lrrow"iv> ddia"> oics"> lrrow"kım Üyeidiv> /do"iv> o"iv> o"iv> /ddia"> lh2>En İyi Eimk apsiz">Güw"iv> ddia"> oa"> lr Üyelevel"> alpertunga38>ak/dddia"> uddi"iv> ddi"iv> oa"> lrtime> oa"> tp"> n bireença> Na cahk- şeyet"pÜ"iv> oa"> 1w"iv> t/v>
1w" Üyeov> |w" Üyeov> 0w" Üyeo" Üyeo"iv> /o" Üye/v>


Senin görüşün var mı?

Erkekler Ne Diyor 13

Kızlar Ne Diyor 1