Aynı.... mavisi..........................................