Dil kanseri diye birşey var mı?

Dil kanseri diye birşey var mı? Varsa nasıl bişey? Görünümü nasıl? Sebepleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Dilin kesilmesiyle sonuçlanabilir mi? Dilimizi sıklıkla ısırırsak, ya da dilimiyle oynarsak oluşabilir mi?


0|0
7|8

En İyi Erkek Görüşü

 • Dil Kanseri Nedir?

  Dil: Dil kaslardan yapılmış bir organdır. Ağız içindeki hareketli kısmına “corpus lingua“, sabit olan kısmına ise dil kökü denir. Dilin üst kısmına dil sırtı (dorsum lingua) denir. Dilde bulunan ve papilla adı verilen bazı yapılar tat duyusu ile ilgilidir. Bu yapılar ay­rıca gıdaların parçalanmasında mekanik et­ki sağlarlar. Dilin iç ve dış kasları vardır. İç­te olanlar; dil ucunu yukarıya kaldırır, dil ucunu aşağıya indirir, dili kalınlaştırır ve di­li yassılaştırır. Dışta olanlar ise dil yukarı ar­kaya çeker, dili yukarıya çeker, dili dışarıya kaçmasını engeller ve dili ar­kaya aşağıya çeker.

  Dil kanseri ise Dilde gelişen kötü huylu tümör­dür.

  Yaş: Genellikle ileri yaşlarda görülür.

  Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara göre iki kat daha sık izlenir.

  Risk faktörleri: En önemli risk faktörü si­garadır. Sigara içenlerde içmeyenlere göre 6 kat daha fazla görülür. İçilen sigaranın miktarı ve süresi ile İlişkilidir. Gençlerde görülme sıklığı belirgin derecede artmakta­dır. Sigara dışında en önemli risk faktörü al­kol kullanımıdır. Ayrıca demir eksikliği, ba­zı vitamin eksiklikleri ve virüslerin dil kan­serinin gelişiminde rol oynadığı düşünül­mektedir. Bunların yanında uygunsuz diş protezleri de neden olabilir.

  Belirti ve bulgular:

  En sık belirtisi dil üze­rinde ağrısız krater tarzında yaradır. Bazen yara açılmadan dil İçinde sertlik veya ağrısız kitle şeklinde görülebilir. Dil üzerinde beyaz veya kırmızı renkli kabarık­lıklar zaman içinde kansere dönüşebilir. Boyunda şişlik önemli belirtilerdendir. Has­talık ilerledikçe ağrı, kanama, kulak ağrısı, yutma ve konuşma bozukluğu ortaya çıkar.

  Tanı:

  Kulak-burun-boğaz muayenesi yapı­lır. Dil üzerindeki yaradan veya kitleden bi­yopsi alınarak kanser tanısı konur. Bu iş­lem lokal veya genel anestezi altında yapı­labilir. Özellikle Manyetik Rezonans Gö­rüntüleme tekniği tümörün büyüklüğü ve yaygınlığı hakkında bilgi vericidir. Bilgisa­yarlı Tomografi de uygulanabilir. Kan test­leri tanı koydurucu değildir. Kanser tanısı konduktan sonra kanserin evrelemesi yani tümörün büyüklüğü ve nekadar yayıldığı ortaya konur. Evrelendirme en iyi tedavi şeklinin belirlenmesi ve hasta­lığın tedavi sonrası seyir ve sağ kalım açı­sından bilgi edinilmesi yönünden son dere­ce önemlidir. Evrelendirmede tümörün bü­yüklüğü, boyundaki lenf düğümlerine ve vücudun diğer organlarına yayılımına (metastaz) bakı­lır.

  Evre 1,2, 3, ve 4 olarak adlandırılır. Ev­re 1 en erken, evre 4 ise en ileri safhadır.

  0|0
  • Şikayet

   tedavisini de yazayım mı?

  • Hepsini Göster
  • Şikayet

   olur tabi ki :)) camiyi geç hemen sağda ;)

  • Şikayet

   bu ne ya...kopyala yapıştır mı?