Hakaret davası nasıl açılır?

Günaydın arkadaşlar aklıma bir şey takıldı sizlere sormak istedim. Birine hakaret davası açmak istiyorum Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verilecekmiş. Bunu biliyorum da Avukat'a gerek var mıdır? Ve de açanlar varsa sonucu ne oldu?


1|1
3|10

En İyi Erkek Görüşü

  • Madde 125 - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

    (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

    0|0