Düşünmek veya bakmak gusul abdesti gerektirir mi arkadaşlar?

Cinsellik düşünmek veya bakmak gusul abdesti gerektirir mi arkadaşlar?

En İyi Kız Görüşü

  • Meni gelmemişse gerekmez.

    Guslü Gerektiren Haller:

    a. Cünüplük: Cinsi münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin vücut dışına çıkması boy abdestini gerektirir./Bunlar kadın ve erkek için.

    b. Hayız ve Nifas (Lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur./ Bunlar kadınlar için.

    Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir.