var googletag = googleush({e:t="Elllogo@2xki ay , i) { w42l] = w[l]1usteal{ wcut icon" typ, /ruearue; j. = '//www.goky-u-ba'<. ul//www.gokdl;-navignown',-152//www.gofeed-bugepn id="pa 482l 'Pr = a|/www.goneedscwwwk0|Noto+Saoglli-yayi',-Yayınuear ul//www.gosub-nav feed,-152//www.gonav-feed,- a|/www.gosub-fbRe0|Noto+Saoglli-yayi',-Cgllr',Yayınuear /li-152//www.gonav-fenagime,- a|/www.gosub-fbRe0|Noto+Sa">Vitrnselkileruear /li-152//www.gonav-' }]; on" icuear /li-152//www.gonav-takes,- a|/www.gosub-fbRe0|Noto+Sayeni?t=bele Per&tf=suPar-bele ">Bele Peruear /li-152//www.gonav-pol,- a|/www.gosub-fbRe0|Noto+Saankey =AnkeyPeruear /li-152//www.gonav-vleta,- a|/www.gosub-fbRe0|Noto+Savleta">Vieta icuear /li-152//www.gonav-mTR3 ic"> a|/www.gosub-fbRe0|Noto+SamTR3 r'<.PopüPeruear /li-152//www.gonav-no-e="goog,- a|/www.gosub-fbRe0|Noto+Sacse:psiz">GörüşsüzPeruear /li-' + l /ulrueli-' 152//www.gokdl;-p -bugepn id="pa 482l 'Pr = a|/www.goneedscwwwk0|Noto+Sar go ic"go-y'gty =Paylaşuear ul//www.gosub-nav m} on" age/uear /li-152//www.gonav-pol,- a|Noto+Sar go ic"go-y'gty?puncti |/www.gosub-fbRe0>Ankey Olu: {u/uear /li-+ l 52//www.gonav-takes,- a|Noto+Sabele -paylae="vwww.gosub-fbRe0>Bele Paylaşuearueli-' 1/ulrueli-' 152//www.goid="pa 482l 'Pr hash,- span//www.gofakecrip">#r' pan. ul//www.gosub-nav = 152- a|vwww.gosub-fbRe0|Noto+S'text/jwitter:image" content=ara?q=%23%C5%9EehirStt':&st=2">#ŞehirStt':uearueli-' 152- a|vwww.gosub-fbRe0|Noto+S'text/jwitter:image" content=ara?q=%23zahmetsizg%C3%BCzel'Xp&st=2">#zahmetsizgüzel'Xpuearueli-' 152- a|vwww.gosub-fbRe0|Noto+S'text/jwitter:image" content=ara?q=%23%C4%B0stult%C4%9FinGart&st=2">#İstultğinGartuearueli-' 152- a|vwww.gosub-fbRe0|Noto+S'text/jwitter:image" content=ara?q=%23K%C3%B6t%C3%BC saaPer&st=2">#Kötü saaPeruearueli-' 152- a|vwww.gosub-fbRe0|Noto+S'text/jwitter:image" content=ara?q=%23Saanner%C5%9Ftiricietkstayaratanp">gllar&st=2">#Saanner: { ticietkstayaratanp">gllaruearueli-' 152- a|vwww.gosub-fbRe0|Noto+S'text/jwitter:image" content=ara?q=%23PembikPerimlekahvekeyfsta&st=2">#PembikPerimlekahvekeyfstauearueli-' 152- a|vwww.gosub-fbRe0|Noto+S'text/jwitter:image" content=ara?q=%23yasasinanail&st=2">#yasasinanailuearueli-' 152- a|vwww.gosub-fbRe0|Noto+S'text/jwitter:image" content=ara?q=%23Dotumuzuticnmas%C4%B1n%C4%B1%C3%B6zPediktart&st=2">#DotumuzuticnmasınıözPediktartuearueli-' 152- a|vwww.gosub-fbRe0|Noto+S'text/jwitter:image" content=ara?q=%23ExaaPl"pa&st=2">#ExaaPl"pauearueli-' 152- a|vwww.gosub-fbRe0|Noto+S'text/jwitter:image" content=ara?q=%23Hay%C4%B1ryaz%C4%B1ntad%C4%B1ayr%C4%B1&st=2">#Hayıryazıntadıayrıuearueli-' 1/ulrueli-152|vwww.gotgec p://wwwba' mlar/; j. eli-' 152/vwww.gosign-in tgec/gtm.jsga-uyo="ion/482 f.par
Bl, anue5abel> 1= '//www.goe; /> m ar f =="=ad: 'com.odirct?provletr=fsceboop&reak; url=%2fDesktop', 'Xp%2f.kizlarsoruyor.com/custom/topics/cinsel-saglik-sh.jpg"> Fsceboop ml<> m ar f =="=ad: 'com.odirct?provletr=ataLay&reak; url=%2fDesktop', 'Xp%2f.kizlarsoruyor.com/custom/topics/cinsel-saglik-sh.jpg"> Thumb( mlar/; j.+ l /li-152|vwww.goekdlop'ign-in).g5abel>veya ekdlo 2764üye olue5abel>
E-p a 2764üye oluear a|vwww.gomodal /odirct-crip 'ignn3/tionw> m" tm.jsNoto+S/g tis?reak; url=%2fDesktop', 'Xp%2f.kizlarsoruyor.com/custom/topics/cinsel-saglik-sh.jpg">
Üye G tiştuearl /li-152|vwww.go'ignn3/blurbtr l /li-152|vwww.gog:'/qu-borpar<- span//www.gog tr =r' pan. span//www.goguy =r' pan. /li-1/ulrueli-' 1/ulrue; j. e; j.+ ma.orger. e; j.+ m= '//www.gosubnav-t, 'Rs,- ulru52|vwww.got, 'Rsl var googletag =cs/ag t, 'Rs/zahmetsiz-guzel'Xpuyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wZahmetsiz Güzel'Xp/www.go" > a|Noto+S/ask-t':skiler var googletag =cs/ag t, 'Rs/askt':skiler uyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wAşk İlişkiler /www.gotgeoo" iv ytga-uyo='L 'cge' iv ytga-ar f ==ne', 'Nav-ion/4827 iv ytga-5abel='/yazs?anli'- a|Noto+S/yazs?anlivar googletag =cs/ag t, 'Rs/sehirs?anliuyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wŞehir Stt':/www.gotgeoo" iv ytga-uyo='L 'cge' iv ytga-ar f ==ne', 'Nav-ion/4827 iv ytga-5abel='/sacwbakim'- a|Noto+S/sacwbakimvar googletag =cs/ag t, 'Rs/sacwbakimuyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wSaç Bakım/www.gotgeoo" iv ytga-uyo='L 'cge' iv ytga-ar f ==ne', 'Nav-ion/4827 iv ytga-5abel='/Deskto'Xp'- a|Noto+S/Deskto'Xpvar googletag =cs/ag t, 'Rs/Deskto'Xpuyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wCeskto,Yaşam/www.go" > a|Noto+S/a':sr: 's-hediyaPervar googletag =cs/ag t, 'Rs/ocriea':sr: 'suyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wAlruyor: 'ş,& HediyaPer/www.go" > a|Noto+S/gdy =mvar googletag =cs/ag t, 'Rs/haberPermedyauyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wGüy =m/www.go" > a|Noto+S/modas?anlvar googletag =cs/ag t, 'Rs/kç',modauyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wModa,& Stt'/www.go" > a|Noto+S/anail-seyahao" ="shortTnail,& Seyahao" vwww.gotgec/gtm.jsga-ar f =="Navignown', iv ytga-5abel=tTnail,& Seyahao"r 1imgidden"'text/javascript'>var googletag =cs/ag t, 'Rs/anailuyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wTnail,& Seyahao" = w[l]100)gN i) { w100)gzlaTnail,& Seyahao maarueli-' 152>/www.go" > a|Noto+S/kulak;p',nao" ="shortKültür,& S,nao" vwww.gotgec/gtm.jsga-ar f =="Navignown', iv ytga-5abel=tKültür,& S,nao"r 1imgidden"'text/javascript'>var googletag =cs/ag t, 'Rs/filmPeruyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wKültür,& S,nao" = w[l]100)gN i) { w100)gzlaKültür,& S,nao maarueli-' 152>/www.go" > a|Noto+S/adir-bebepvar googletag =cs/ag t, 'Rs/adircocupuyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wAdir,& Bebep/www.go" > a|Noto+S/kist':k-karaktervar googletag =cs/ag t, 'Rs/kist':kuyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wK'şt':k,& Karakter/www.go" > a|Noto+S/digervar googletag =cs/ag t, 'Rs/digeruyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wDiğer/www.go" > a|Noto+S/egitim-kariyarvar googletag =cs/ag t, 'Rs/egitimuyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wEğitim,& Kariyar/www.go" > a|Noto+S/in />et-teknolojiet,& Teknolojiet,& Teknolojivar googletag =cs/ag t, 'Rs/in />etuyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wİn />et,& Teknolojiet,& Teknoloji maarueli-' 152>/www.go" > a|Noto+S/ki'>var googlvar googletag =cs/ag t, 'Rs/pt'>var googleyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wKS Hakkında/www.go" > a|Noto+S/vasazin-tvvar googletag =cs/ag t, 'Rs/vasazineyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wMasazin,& TV/www.go" > a|Noto+S/nast':mvar googletag =cs/ag t, 'Rs/nast':meyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wNasılrum?/www.go" > a|Noto+S/', 'Xpvar googletag =cs/ag t, 'Rs/', 'Xpeyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wt-Type" c& Diyao" = w[l]100)gN i) { w100)gzlat-Type" c& Diyao maarueli-' 152>/www.go" > a|Noto+S/'inema-dizilervar googletag =cs/ag t, 'Rs/'inemaeyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wtinemac& Diziler/www.go" > a|Noto+S/'pglvar googletag =cs/ag t, 'Rs/'pgleyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wtpgl/www.go" > a|Noto+S/t, lum-sosyal-t':skilervar googletag =cs/ag t, 'Rs/'osyalt':skilereyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wT, lumc& Sosyal İlişkiler/www.go" > a|Noto+S/yemek-tariflervar googletag =cs/ag t, 'Rs/yemek-tariflereyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wYemekc& Tarifler/www.go" > a|Noto+S/guzel'Xpwbakimvar googletag =cs/ag t, 'Rs/guzel'Xpuyor">/www.got, 'RIvasc fo" al{ wGüzel'Xp & Bakım/www.goall-t, 'Rs,- a|Noto+S/onte>vava<>Tüm Knte>vamaar mali-' 1/ulrueli-152|vwww.gomoret, 'Rs,- span/; j.less-span<- span//www.gosient(modal-c b =r' pan. / pan. span/; j.more-span<- span//www.gorue itvar googletag =cs/ag t, 'Rs/haberPermedyauyor">/www.got, 'RIvasc more" al{ wGüy =mvar googletag =cs/ag t, 'Rs/kç',modauyor">/www.got, 'RIvasc more" al{ wModa,& Stt'var googletag =cs/ag t, 'Rs/anailuyor">/www.got, 'RIvasc more" al{ wTnail,& Seyahao" = w[l]100)gN i) { w100)gzla 1imgidden"'text/javascript'>var googletag =cs/ag t, 'Rs/filmPeruyor">/www.got, 'RIvasc more" al{ wKültür,& S,nao" = w[l]100)gN i) { w100)gzla 1imgidden"'text/javascript'>var googletag =cs/ag t, 'Rs/adircocupuyor">/www.got, 'RIvasc more" al{ wAdir,& Bebep/www.goc googl-wrhAPard =th-sideba'/www.g'adholpar'| []; w'w: gin:0ks-io;se; -altgn:cogler;'- s? '&ly = fa document.createElemena80],'1pubads().setT,[730,250],'fluid'], ubads().setTl].push(esktop_Xth1','.pubads().setTargeting(otoyle>([a80],'1].pub});r' nt: 'gte; j. e; j.+ mmage" c>; j.mdl;-colum', /www.gomdl;-colum',.+ l l <= '/; j.p -c googl, /www.go' }]; i Üye)gzl<= '//www.gont.tar lefo"r 1imgidden"'text/javascript'>var googletag =cs/ag oruynt.tars/adonymous_g trki ay = w[l]25)gN i) { w25)g/www.goyleponsive-img" al{ wGt'>i Üye)gzla 1/= 'l<= '//www.goinfo"r 1span//www.gona co>Gt'>i Üyer' pan. = '//www.goutt'<2|vwww.goa hap' }]; Ceskto,t-Type" maar ma; j.+ 1/= 'l
="wi-: 'co/st="Ffunct iv ytset in(w> ="wi-: 'co/st="1000)giv yt> ="wi-: 'col] |. = '//www.gop show-bic-c googl,> <= '//www.gop-btn-wrhAPard/w://fixtr/www.gop-btn fbtkiare)giv ytady = ty="fbiv ytcrip="'text/jwitter:image" content=Desktop', 'Xp/.kizlarsoruyor.com/custom/topics/cinsel-saglik-sh.jpg"> ?_campaign"=fsceboop&ostInfo","=kiarebugepn&ostIder","Un=2017-09-19&ostIdotific .kizlarsfbiv ytoite: Elstim ve bu ay tekrar kullanmak zorunda kaldim. Bubiv ytd gun. Ilac wGsaat icinde ictim. Hamile olabilir miyim yoksa..." />var googletag =cs/ag t, 'Rs/Desktop', 'Xpsoruyor">iv ythashset+S#Kt'>vat googl" al{ wFsceboop" ="shortFsceboop" g.cmdnont="wid>var googl&docu=Elst%20m ve%20rop%20ay%20cs/%20cs/e%20ranmak%20zorunda%20kaldi%20mi%3F&url=fals%3A%2F%2Fwitter:image" content%2FDesktop', 'Xp%2F.kizlarsoruyor.com/custom/topics/cinsel-saglik-sh.jpg"> %3F_campaign"%3D-prefet%26ostInfo","%3Dkiarebugepn%26ostIder","Un%3D2017-09-19%26ostIdotific%3D.kizlarsfb/www.gop-btn -prefettkiare)gtarge{ w_b yop" al{ wTpeet

Gsaat icinde ictim. Hamile olabilir miyim yoksa..." /> 1/= 'l 1= '/; j.typails-fim -end,-1/= 'l 1hrd/www.goibic-hl" zla 1= '//www.goibic ibic-' }]; iv ytga-ar f =="Like)giv ytga-5abel=tQ }]; 01/ pan.rspan//www.goibic-vbic">|1/ pan.rspan//www.goibic-guy: 'co/s">11/ pan.r/ pan.r/= 'l r/ pan. <= '//www.goibic-, 'googs tge(t>; jbtn-reply-jump-ibic>iv ytga-ar f =="Siare)giv ytga-5abel=tQ }]; 31/ pan.rspan//www.gog tr-blobbadgepo,>71/ pan.rspan//www.goguy-blobbadgepo,>rspan//www.goibic-ne; -c goIITgn">ra|Noto+S/ask-t':skiler /q7934537-s z-sabir-evlt':gin-maliyaoi-ne-kadardil" /www.gotge(t>iv ytga-ar f =="Ne; "giv ytga-5abel=tQ }]; Sonrakir= '//www.gomdl;-coco/go .r= '//www.go' }]; /www.gog tr,>Elstim ve bu ay tekrar kullanmak zorunda kaldim. B1/arue= 'lr= '//www.gohrdfir =ri//www.gov-hl"> 71/ pan.re= 'lr= '//www.gohr">31/ pan.r/= 'l 1= '//www.gohr">Sonraki

En İyi Kız Görüşü

1/= 'l 1= '//www.gor tr m} <= '//www.gor-g-m} var googletag =cs/ag oruynt.tars/adonymous_g trki ay = w[l]rsfbN i) { wrsfb/www.goyleponsive-img" al{ wGt'>i Üye)gzlr/= 'lr= '//www.goinfo"rrspan//www.gooite needscwwwk0>Gt'>i Üyer' pan. = '//www.goutt'

,Yapar burl" ctim. Ha2 kTiTtekrar kullkel-og:type" 20 gurln f al' content=1/prr/= 'lr= '//www.goibic-opt = = '//www.goibic ,><= '//www.go Date() fbRe="twgoupvo eC 'co">11/= 'l!-span//www.gomodal//odirct-crip"aiv ytga-ar f =="Like)giv ytga-5abel=tO 'goog"ag.cmdnont="widdiv yt; j.pignu tgtm.jsNoto+S/uye-ol?reak; url=%2fDesktop', 'Xp%2f.kizlarsoruyor.com/custom/topics/cinsel-saglik-sh.jpg"> 11/ pan.rspan//www.goibic-vbic">|1/ pan.rspan//www.goibic-guy: 'co/s">01/ pan.r/ pan.r/= 'l!-/ pan.rspan//www.gomodal//odirct-crip"aiv ytga-ar f =="D goLike)giv ytga-5abel=tO 'goog"ag.cmdnont="widdiv yt; j.pignu tgtm.jsNoto+S/uye-ol?reak; url=%2fDesktop', 'Xp%2f.kizlarsoruyor.com/custom/topics/cinsel-saglik-sh.jpg"> 01/ pan.rspan//www.goibic-vbic">|1/ pan.rspan//www.goibic-guy: 'co/s">01/ pan.r/ pan.r/= 'l!-/ pan. <= '//www.goibic-, 'googs =rspan//www.goibic-kiare, 'goog,. rspan//www.gomodal//odirct-crip"ag.cmdnont="widdiv yt; j.pignu tgtm.jsNoto+S/uye-ol?reak; url=%2fDesktop', 'Xp%2f.kizlarsoruyor.com/custom/topics/cinsel-saglik-sh.jpg"> /www.goaostTi g.ppinibttpr tr ,><= '//www.gor-g-c mky-t-m} Soranue pan.r= '//www.goott'

+ 1span//www.goibic-, 'googs =rspan//www.goibic-kiare, 'goog,.Y gomla/www.goc mky-ts-kiow-more"l<= '-1span>Heps'go Gös/crr/ pan.rspan//www.go Date().ldiriAz Gös/crr/ pan.r/= 'l/www.goaostTi g.ppinibttp Date(ooglHDate(or tr ,><= '//www.gor-g-c mky-t-m} Görüş sahirtue pan.r= '//www.goott'
+ 1span//www.goibic-, 'googs =rspan//www.goibic-kiare, 'goog,.Y gomla/www.goaostTi g.ppinibttp Date(ooglHDate(or tr ,><= '//www.gor-g-c mky-t-m} Soranue pan.r= '//www.goott'
+ 1span//www.goibic-, 'googs =rspan//www.goibic-kiare, 'goog,.Y gomla/www.goaostTi g.ppinibttp Date(ooglHDate(or tr ,><= '//www.gor-g-c mky-t-m} Görüş sahirtue pan.r= '//www.goott'
+ 1span//www.goibic-, 'googs =rspan//www.goibic-kiare, 'goog,.Y gomla/www.goaostTi g.ppinibttp Date(ooglHDate(or tr ,><= '//www.gor-g-c mky-t-m} Soranue pan.r= '//www.goott'
+ 1span//www.goibic-, 'googs =rspan//www.goibic-kiare, 'goog,.Y gomla/www.goaostTi g.ppinibttp Date(ooglHDate(or tr ,><= '//www.gor-g-c mky-t-m} Görüş sahirtue pan.r= '//www.goott'
+ 1span//www.goibic-, 'googs =rspan//www.goibic-kiare, 'goog,.Y gomla/www.goaostTi g.ppinibttpr tr ,><= '//www.gor-g-c mky-t-m} Soranue pan.r= '//www.goott'
+ 1span//www.goibic-, 'googs =rspan//www.goibic-kiare, 'goog,.Y gomla/www.goaostTi g.ppinibttpr tr ,><= '//www.gor-g-c mky-t-m} Görüş sahirtue pan.r= '//www.goott'
+ 1span//www.goibic-, 'googs =rspan//www.goibic-kiare, 'goog,.Y gomla a 1= '/; j.vletaWrap"> a a 1= '/; j.vletaCodo/go"> a a 1= '/; j.vletaT"sho,r a a a a var googletag =cs/ag oruynt.tars/nocovuy-g tr} emenVietaOfDa(){l{ a docked: func, a vleta: '2016 a gaView: func, a gaDock: func, a .comVieta: var f = '], a a emen.starho docume a a emenexcludedPostsSet in( d"a100349;a88720;a93664;a98183;q6696429;q6705687;q6707486;q7050701;q7059913"; a a emenexcludedPosts dexcludedPostsSet in(.split(";").filter0],'fluid'x) a a dg.ak; (x !== (undefined || ''))e a a })e a a a a emenp ID div yr="0d[0].PostIde a a if (p ID) a a { a a if (iv yr="0d[0].PascTdy == tQ }]; olan/9 şey! ;Kadıllar içen önem52>olan/9 şey! ;Gamzest=olan/eskgllar neeln özeldirBa ;Yeşt' gözPer neeln ln iystadirBa ;Kız karpaştniz=olduğuna midirttar olmanız gerekln 7 dugom! ;S zi klndine çekln eskglların 5 özelltği! ;Her gün gülümseta iz=içen 8 neeln! ;Zlki eskglların 4 pinik özelltği! ;Vücudumuzdaki benPer ve gllamları! ;Kadıl ruhundan/gllayan/erkekPerin özellikPeri! ;Evla ince değişen/erkek özellikPeri! ;Miny = kadılları bir,adım öne çıkartan/özellikPeri! ;Güzel'Xp bakım tüyoları! ;Diyao jpg"llara tavsiyaPer! ;Klişe/erkek sözPeri! ;Klişe/kadıl sözPeri! ;Okuldan/bıka= küçük kız! ;Saç modasılıl 100 yılpe" cdeğişimi! ;Tıraş olurke= karizmasıldan/ödün vermeye= ufakpe" . ;Yaşpe" çifpen harika dansı! ;Yeni doğan/bebeğin/glne httpbuluşması "e a a emenarrVieLink = "/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5430958/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5430956/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5430958/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5430959/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5430963/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5430961/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5430968/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5430967/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5430985/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5430994/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5432294/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5432293/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5432295/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5432296/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5432297/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5432298/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5432301/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5432299/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5432300/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5432302/zeus.js = ;/m.odfig.pushwireetag 1020910/vletas/v2/5432303/zeus.js = "e a a emenarrVieTopic d ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"e a a emenvletasArra(){larrVieLink.split(";").filter0],'fluid'x) a a dddddg.ak; (x !== (undefined || ''))e a a })e a a emen="shosArra(){larrVieT"sho.split(";").filter0],'fluid'x) a a dddddg.ak; (x !== (undefined || ''))e a a })e a a emen=opicID div yr="0d[0].TopicIde a a if (=opicID) a a a a ddddddd.men=opicArra(){larrVieTopic.split(";").filter0],'fluid'x) a a dddddddddg.ak; (x !== (undefined))e a a })e a a emen=opicIndexes d[]e a a emen=opicExistsIndexes d[]e a a for (emeni= 0; i 0) a a a a ddddddddd emennewVietasArra(){[]e a a emennewT"shosArra(){l[]e a a for (emeni= 0; i nvletaTop) a a gag.trackEvantWithArgs("Vleta", "Desk=opSreoll", iv yr="0d[0].PascTdy )e a a VletaOfDa(.gaView docume a a } a a a a if (windowTop n$( + dl;VietaWrap"g(N i) {() +dvletaTop) a a if (VletaOfDa(.docked) a a a a ddddddddd VletaOfDa(.undockVleta()e a a } a a } a a eunc if (windowTop >nvletaTop +d250) a a a a ddddddddd if (!VletaOfDa(.docked) a a a a ddddddddd VletaOfDa(.dockVleta()e a a } a a } a a } a a })e a }, a dockVleta: var f =() a if (!VletaOfDa(.gaDock) a a a a gag.trackEvantWithArgs("Vleta", "Desk=opDock", iv yr="0d[0].PascTdy )e a a VletaOfDa(.gaDock docume a a } a a a a emenlefo d$( .sideba' box e> /www.g'adholpar'| []; w'w: gin:0ks-io;se; -altgn:cogler;'- s? '&ly = fa document.createElemena80],'4pubads().setT,[730,250],'fluid'], ubads().setTl].push(esktop_Xth1'4'.pubads().setTargeting(otoyle>([a80],'4].pub});r' nt: 'gte; j. e; j.

Senin görüşün var mı?

Erkekler Ne Diyor 7

 • Hamile kalma oranınız çok çok düşük, çünkü ilk ella kullandığınızda zaten yumurtalıkların embriyoya dönüşmemesi için bir hormon takviyesi yapmış oluyorsunuz, ikinci ayda da kullanmanız , bir önceki ayın yarılanma zamanından da etkisini göstereceğinden birkaç gün gecikmesi olağandır.

  2|0
  0|0
 • İlaç adet düzenini bozar zaten. Normal gecikme yani.

  1|0
  0|0
 • Yapabilir sis

  1|0
  0|0
 • Gecikme yapar

  1|0
  0|0
 • ilaç tam terside yapar ama bu ilacı bu kadar sık kullanmayın zararlı

  1|0
  0|0
 • yapar herhalde sevgilimde kullanıyo ondan

  1|0
  0|0
 • çocuk için hava hoş bulmuş vereni mikip mikip duruyor umrundamı kızın zarar göreceği

  0|0
  0|0

Kızlar Ne Diyor 2

 • evet yapar

  1|0
  0|0
 • Prospektüsü oku Internet'ten, yapar belki düzensizlik

  1|0
  0|0
Yükleniyor...